Wczesna wiosna | czas na ochronę sadu jabłoniowego


Okres od początku wegetacji do kwitnienia to najważniejszy czas w walce z groźnymi szkodnikami jabłoni: przędziorkami, pordzewiaczami, niektórymi gatunkami mszyc, zwójkami.

 

Przędziorki

Jednym z ważniejszych zabiegów wczesnowiosennych w sadach jabłoniowych jest zwalczanie przędziorka owocowca. Obok akarycydów bardzo przydatne są również preparaty olejowe. Wynika to z ich dużej, potwierdzonej w badaniach i w praktyce, skuteczności oraz
z faktu, że niektóre akarycydy mają słabsze działanie na tę grupę szkodników. Zjawisko odporności to coraz częściej obserwowany problem w sadach, w których w poprzednich latach nadużywano. Oleje parafinowe ograniczają populację przędziorków już na starcie, ułatwiają kontrolę nad nimi w dalszej części sezonu i w konsekwencji obniżają koszty walki
z tą grupą szkodników. Oleje powinny być stosowane tylko w tych kwaterach sadu jabłoniowego, w których jest duży potencjał jaj przędziorka owocowca i w przypadku zaobserwowania w poprzednim roku zmniejszonej skuteczności niektórych akarycydów. Oleje są również przydatne w przypadku wystąpienia skorupika jabłoniowego. Można
go zwalczać tak że podczas migracji larw spod tarczek – po kwitnieniu.

 W zwalczaniu przędziorka owocowca ważne są lustracje

Okres bezlistny – w tym czasie określamy obecność i wielkość złóż jaj zimowych. Jaja przędziorka zlokalizowane są na powierzchni 2–3-letnich gałązek od spodniej strony, szczególnie w miejscu rozgałęzień, u podstawy krótkopędów. Przeglądamy drzewa losowo, oddzielnie dla poszczególnych odmian/kwater. W pierwszej kolejności szukamy przędziorków na odmianach szczególnie ulubionych przez szkodnika: „Gala”, „Lobo”, „Idared”, „Golden Delicious”, „Rubin”, „Elstar”, „Delikates”, również „Gloster”, „Szampion”, „Ligol” i w tych kwaterach, w których w poprzednim roku przędziorek nie był skutecznie zwalczony. Przeglądamy na 40 drzewach po jednej gałęzi na obecność zimowych jaj przędziorka owocowca. W przypadku stwierdzenia umiarkowanej liczebności jaj (grupy jaj o średnicy do 0,5 cm) należy koniecznie wykonać kolejną lustrację w fazie różowego pąka. Jeśli jednak na drzewach będą spotykane grupy jaj o średnicy 0,5–1 cm i większe, niezbędny będzie zabieg zwalczający przędziorki przed kwitnieniem.

Okres różowego pąka (początek kwitnienia) – lustracje w tym czasie są konieczne zarówno wtedy, gdy stosowaliśmy preparaty olejowe lub akarycydy (trzeba ocenić ich skuteczność), jak i wówczas, gdy wcześniej nie zwalczaliśmy roztoczy. Przędziorków szukamy
na najstarszych liściach, rozetowych, w środkowej części korony drzewa. Próg zagrożenia
w tej fazie rozwojowej to minimum 3 szt./liść.

Jeśli podczas lustracji zostanie zaobserwowany przekroczony próg szkodliwości szkodnika, przed kwitnieniem ochronę można zaplanować w dwojaki sposób:

  1. pierwszy zabieg – wykorzystanie preparatu olejowego w okresie pękania pąków (zielony pąk)
  2. drugi lub pierwszy zabieg – powinien być zaplanowany w fazie zielonego/różowego pąka, ewentualnie na początku kwitnienia, co zbiega się z wylęganiem larw z jaj zimowych. Przy przewadze larw i form dorosłych (oraz potrzebie jednoczesnego zwalczania pordzewiaczy) można już sięgnąć po akarycydy działające na formy ruchome a w fazie różowy pąk /kwitnienie – do 4 tygodni po kwitnieniu olej powinien dokładnie pokryć jaja,
    w ten sposób uniemożliwia wymianę gazową pomiędzy jajem a otoczeniem. W konsekwencji zostaje zaburzony proces wylęgania się larw.

Na wiosnę obok preparatów olejowych wykonywane są również inne zabiegi ochrony,
z wykorzystaniem insektycydów/fungicydów. Należy wówczas zachować odstęp czasowy między nimi a aplikacją oleju (według zaleceń). Ponadto niektóre odmiany wykazują zwiększoną wrażliwość na późniejsze terminy aplikacji olejów, jeśli mają już liście. Należy do nich np. „Golden delicious”.Zabieg powinno się planować w okresie w miarę stabilnej, ciepłej i bezdeszczowej pogody. Aplikując akarycydy – obok właściwej dawki preparatu, dla uzyskania zadowalających efektów ochrony – ważne jest użycie odpowiedniej ilości wody: szczególnie przy licznej populacji szkodnika. Ważne są również warunki atmosferyczne w trakcie zabiegu i kilka dni po nim. Akarycydy lepiej działają w temperaturze powietrza powyżej 20°c, co wiąże się z większą aktywnością szkodników (należy jednak unikać dużego nasłonecznienia i niskiej wilgotności powietrza).

 

Autor: Joanna Palij