Wyjazd do teatru w Cieszynie


Dnia  19.03.2018 r. nasze biuro zorganizowało wyjazd do teatru w Cieszynie na spektakl pt. ” Pasja”. Frekwencja jak zwykle dopisała, Na wyjazd chętnych zebraliśmy w ciągu tygodnia. Cieszyński Zespół Teatralny Parafii św. Elżbiety, działający pod kierownictwem s. Jadwigi Wyrozumskiej, Elżbietanki, od 30 lat wystawia misteria Męki Pańskiej.  Sztuka trwała ok 2,5 godz. i wszyscy w głębokim skupieniu oglądali przedstawienie, w którym brały udział także dzieci, co wzruszyło widownię. Piękne stroje przykuwały szczególną uwagę widzów. Spektakl nastroił wszystkich w przedświąteczny nastrój były to swego rodzaju rekolekcje dla zapracowanych a także  głębokie spotkanie z Ewangelią. Aktorzy poprowadzili Nas ścieżkami wydarzeń z historii począwszy od sceny zawarcia Przymierza na Synaju, aż do chwili Zmartwychwstania. Atutem przedstawienia  była także muzyka Wojciecha Kilara. Wypełnia ona i podkreśla uczucia, których ani gest, ani słowo czy ruch sceniczny nie są w stanie wyrazić. A uczuć jest tak dużo, że wszyscy czujemy się duchowo podbudowani.