Wyniki doświadczeń PDO (Porejestrowe Doświadczenia Odmianowe)


Celem prowadzenia doświadczeń PDO jest sprawdzenie wartości gospodarczej badanych odmian roślin uprawnych oraz ich przydatności do uprawy w danym rejonie. Odmiany te cechuje wysokie i wierne plonowanie, mniejsze niż przeciętnie wyleganie oraz słabsze porażanie przez choroby. Aktualizacja list dokonywana jest corocznie: wiosną dla zbóż jarych, soi i ziemniaka, a po żniwach dla zbóż ozimych i rzepaku ozimego.

W sezonie wegetacyjnym 2015/2016 doświadczenia PDO prowadzone były w: Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach, Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Hodowli Roślin Smolice Odział w Bąkowie, Gospodarstwie Rolno – Nasiennym „Pagro” w Pągowie. Doświadczenia PDO z ziemniakami prowadzono tylko w Hodowli Ziemniaka Zamarte Oddział Stare Olesno.

Doświadczenia te prowadzone są pod nadzorem i według metodyki Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU). W województwie opolskim doświadczenia PDO koordynuje Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (przewodniczący WZPDO dr inż. Kazimierz Pyziak, Dyrektor SDOO Głubczyce Krzysztof Gawęcki).

W sezonie 2015/2016 na polu doświadczalnym OODR w Łosiowie prowadzono następujące doświadczenia PDO:

à na 1 poziomie agrotechniki w 4 powtórzeniach: pszenica ozima „S” na stanowisku po pszenicy ozimej, soja,

à na 1 poziomie agrotechniki w 3 powtórzeniach: rzepak ozimy, owies,

à na 2 poziomach agrotechniki w 2 powtórzeniach: pszenica ozima „K” na stanowisku po rzepaku ozimym, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

 

Charakterystyka poziomów agrotechniki

  • a1 (przeciętny) – niższy poziom nawożenia azotem, bez stosowania regulatorów wzrostu, fungicydów i mikronawozów
  • a2 (intensywny) – wyższy o 40 kg/ha poziom nawożenia azotem w stosunku do poziomu a1, z zastosowaniem regulatorów wzrostu, fungicydów i mikronawozów

Doświadczenie PDO z jednym poziomem agrotechniki stosuje się:

  1. a) w pszenicy ozimej na stanowisku po pszenicy ozimej – poziom a2 (intensywny)
  2. b) w owsie i soi – poziom a1 (przeciętny)
  3. c) w rzepaku ozimym – poziom a2 (intensywny) – bez ochrony fungicydowej.

 

Zobacz więcej w poniższym w pliku .pdf

wyniki-doswiadczen-pdo-2016