X Edycja Konkursu Kiszenia Kapusty Metodą Tradycyjną. Kiszenie kapusty – dzień tradycji i integracji społeczności wiejskiej – 2017


      Zapraszamy wszystkie zainteresowane  Koła Gospodyń Wiejskich , sołectwa oraz inne organizacje pozarządowe z województwa opolskiego  do udziału w X-ej Edycji Konkursu Kiszenia Kapusty Metodą Tradycyjną. Kiszenie kapusty – dzień tradycji i integracji społeczności wiejskiej – 2017, który odbędzie się 30.09.2017r w Makowicach w powiecie Nyskim .

 

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w poznanie, upowszechnienie i potrzymanie obrzędów, tradycji oraz integracja środowisk uczestniczących w konkursie.

  • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do Organizatora – Stowarzyszenia KGW „MAK” w Makowicach i dostarczenie w terminie do dnia 22.09.2017 „KARTY ZGŁOSZENIA” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszenia.
  • Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu , dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia KGW „MAK” w Makowicach,  siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nysie oraz na stronach internetowych: oodr.pl, www.teraz-wies.pl, www.ozrios.pl.

 

 

Pobierz pliki .PDF

KARTA ZGŁOSZENIA kiszenie kapusty 2017

Regulamin Kiszenie kapusty 2017

 

 

Organizatorami  Konkursu są:

  • Stowarzyszenie – Koło Gospodyń Wiejskich „MAK” w Makowicach,
  • Urząd Gminy Skoroszyce,
  • Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu,
  • Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie.

 

Wszystkich gorąco zapraszamy , dobra zabawa gwarantowana .