XXXVII edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wraz ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej  organizuje w dniu 22 lutego 2019r.  XXXVII edycję Olimpiady młodych producentów rolnych oraz uczniów szkół rolniczych z woj. opolskiego, którzy posiadają gospodarstwo rolne lub są współgospodarującymi w wieku 17-40 lat.

Głównym celem Olimpiady jest:

– rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych;

– rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego;

– wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk rolniczych, 

  w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

– popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, praktycznej i teoretycznej. Realizując cele Olimpiady młodzi producenci rolni oraz uczniowie mogą wzbogacić swoje umiejętności zawodowe i zdobyć doświadczenie, a pogłębiając wiedzę przyczynić się do rozwoju opolskich wsi i  polskiego rolnictwa.

Olimpiada swoją tematyką obejmuje zakres:

– produkcji roślinnej,

– produkcji zwierzęcej,

– mechanizacji rolnictwa,

– ochronę środowiska i odnawialnych źródeł energii,

– ekonomikę i zarządzanie,

– bezpieczeństwo i higienę pracy,

-zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów   Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zachęcamy wszystkich Młodych Producentów Rolnych oraz uczniów szkół rolniczych do wzięcia udziału w Olimpiadzie na którą serdecznie zapraszamy.