Zaproszenia do udziału w szkoleniu pn; ”Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” 


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ma zaszczyt zaprosić na szkolenie oraz podsumowanie konkursu pn.: „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” w dniu 5 października 2017r. 

 

Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, uhonorowanie pracy wolontariuszy i zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim, na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju, popularyzowanie odpowiednich postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich.

 

Zapraszamy!

Organizacja szkolenia oraz podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” stanowi realizację Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017.

 

Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości   zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

 

W załączeniu program szkolenia

Zaproszenie