Zasady bioasekuracji ferm drobiu w kontekście prewencji wysoce zjadliwej grypy ptaków


Bioasekuracja = biologiczna ochrona fermy
„Program zdrowotny – działania zmierzające do ochrony populacji przed transmisją czynników zakaźnych

Prezentacja: Grzegorz Tomczyk, Krzysztof Śmietanka
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy Puławy

http://www.piwet.pulawy.pl/files/asf/Bioasekuracja_w_fermie_drobiu.pdf