Zbiorcze zestawienie kalkulacji kosztów i opłacalności produkcji roślinnej.


Informujemy, że zamieszczane okresowo kalkulacje produkcji roślinnej i zwierzęcej (oparte na rachunku nadwyżki bezpośredniej zbliżonej do standardów UE) są sporządzane wyłącznie dla celów doradczych. Wykorzystywanie ich wyników do celów innych niż doradcze, zwłaszcza w pozycjach kosztów i dochodów, wymagają każdorazowo ich adaptacji do odpowiednich warunków glebowych, klimatycznych, środowiskowych, wydajności produkcyjnych oraz wyposażenia w środki trwałe gospodarstwa itp.


Pobierz załączniki:

rośliny wysokobiałkowe marzec 2018

zboża jare marzec 2018

zboża ozime marzec 2018

rośliny pastewne marzec 2018

rośliny oleiste marzec 2018

rośliny okopowe marzec 2018