Jak zwiększyć żyzność gleby?


 

Jak zwiększyć żyzność gleby?

dr Władysław Kościelniak

 

SPIS TREŚCI

1.WSTĘP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
2. PRÓCHNICA NAJWAŻNIEJSZA…………………………………………………………………………………………………….3
2.1. Funkcje próchnicy w glebach……………………………………………………………………………………………………3
2.2. Zawartość próchnicy w glebie i jej bilans ……………………………………………………………………………5
3. SŁOMA JAKO NAWÓZ ORGANICZNY ………………………………………………………………………………………..7
3.1.Wartość nawozowa słomy…………………………………………………………………………………………………………..7
3.2.Prawidłowe zagospodarowanie słomy zbożowej………………………………………………………………9
3.3. Sprzedaż słomy – zysk czy strata?…………………………………………………………………………………………12
4. POPLONY ŚCIERNISKOWE…………………………………………………………………………………………………………..14
4.1. Wpływ poplonów ścierniskowych na glebę……………………………………………………………………..14
2.2. Dobór roślin…………………………………………………………………………………………………………………………………15
4.2. Zalecenia agrotechniczne……………………………………………………………………………………………………….18

Opracowanie merytoryczne: dr Władysław Kościelniak
Opracowanie graficzne, skład i druk: www.agenda.net.pl
Zdjęcia na okładce: Łan facelii na polu doświadczalnym OODR Łosiów wysianej 18.08. Zdjęcie 26.10.2009

Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na podstawie Umowy Nr R.U.DOW.042.1.1.2015 zawartej w dniu 22 stycznia 2015 r. z Województwem Opolskim

ISBN 978-83-60304-67-9
Egzemplarz bezpłatny

Wydawca:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
e-mail: oodr@oodr.pl
www.oodr.pl

 

 

Pobierz plik .PDF

Jak zwiększyć żyzność gleby