Żyto ozime / Łosiów 2017


Żyto ozime. Łosiów 2017

Plon ziarna w przeliczeniu na wilgotność 14%

Doświadczenie odmianowe PDO

Siew 27.09.2016r. Zbiór 03.08.2017r.

 

Lp.

Odmiana

Plon (dt/ha)

Plon w % średniej odmian

Poziom a1

Poziom a2

Poziom a1

Poziom a2

1

ANTONIŃSKIE WZ

75,8

88,3

90

88

2

D. GRANAT WZ

83,5

93,7

100

93

3

SU STAKKATO F1 WZ

89,7

109,8

107

109

4

KWS BINNTTO F1 WZ

91,1

117,3

109

117

5

D.DIAMENT

68,6

91,1

82

91

6

HORYZO

77,9

94,0

93

93

7

TUR F1

76,9

100,0

92

99

8

BRANDIE F1

89,4

105,0

107

104

9

SU PERFORMER F1

89,1

100,4

106

100

10

POZNAŃSKIE

81,6

93,7

97

93

11

KWS DANIELLO F1

95,8

106,3

114

106

12

KWS LIVADO F1

95,9

112,5

114

112

13

SU NASRI F1

75,6

93,0

90

92

14

SU PROMOTOR F1

82,6

102,4

98

102

15

D. HADRON

82,5

94,8

98

94

16

D.TURKUS

75,3

95,8

90

95

17

KWS DOLARO F1

91,7

106,9

109

106

18

KWS FLORANO F1

89,7

103,1

107

102

19

SU ARVID F1

84,1

106,1

100

105

20

SU GERRIT F1

81,9

97,2

98

97

Średnia 2017

83,9

100,6

100

100

Plon

2016

79,8

90,7

2015

72,0

80,9

2014

69,3

100,2