Uwaga hodowcy ryb – od dziś można złożyć w ARiMR wniosek o dofinansowanie

Od dziś – 1 lipca – rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych mogą składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie. Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko do 15 lipca 2020 r. Ruszył kolejny nabór wniosków o tzw. pomoc suszową, jednak […]

Powszechny Spis Rolny 2020 | materiały informacyjno-promocyjne

Najbliższy Powszechny Spis Rolny przeprowadzony będzie w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.   Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. 2 sierpnia 2019 r. Parlament przyjął ustawę o powszechnym spisie rolnym. Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 […]

Zostań ekspertem w ramach działania „Współpraca” – kandydaci mogą składać wnioski od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 24 lipca 2020 r.

Zaproszenie do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwany Wnioskiem kandydata na eksperta),   których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie: ‒ nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem 1 do […]

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia przyjmujące dokumenty biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.   Zostało zaledwie kilka dni na złożenie wniosku w przedłużonej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2020 rok. Najbliższy […]