„Innowacyjne rozwiązania techniczne zapobiegające zmianom klimatu- racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym i ograniczanie strat azotu w produkcji rolniczej”

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – […]

Wspomnienie- „Podsumowanie działalności upowszechnieniowo-doradczej”

Jak wszyscy wiemy mamy czas karnawału i co rocznie już tradycyjnie czas podsumowania działalności upowszechnieniowo-doradczej naszego biura. Typowo  o tej porze roku spotykaliśmy się  by, podsumować zrealizowane zadania i wyznaczyć nowe na kolejny rok. Na spotkaniu mogliśmy się spotkać z przedstawicielami gmin oraz  firm współpracującymi z nami a przede wszystkim z rolnikami z naszego powiatu. […]

e-broszura „Nowoczesna produkcja mleka”

 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza do zapoznania się z e-broszurą pn. „Nowoczesna produkcja mleka” zrealizowaną w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Publikacja zawiera informacje dotyczące opłacalności produkcji, dobrostanu, problemów z komórkami somatycznymi oraz o chorobach metabolicznych krów i ich wpływie na wyniki produkcyjne. 

e-broszura „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza do zapoznania się z e-broszurą pn. „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne” zrealizowaną w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Publikacja zawiera informacje dotyczące perspektyw hodowli świń w Polsce, bioasekuracji oraz pozagenetycznych możliwości zwiększenia produkcyjności loch.