Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie z przykrością informuje, iż Targi Ogrodnicze „Wiosna Kwiatów 2021” nie odbędą się

Szanowni Państwo, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) przeprowadzenie planowanej imprezy masowej z udziałem publiczności […]

Rozmowa z profesorem Markiem Mrówczyńskim, dyrektorem Instytutu Ochrony Roślin – PIB, na temat projektu eDWIN

Rozmowa z prof. Markiem Mrówczyńskim, dyrektorem Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR – PIB) z siedzibą w Poznaniu, na temat projektu eDWIN (Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin) oraz jego znaczenia dla rolnictwa, ochrony roślin,instytucji naukowych i cyfryzacji rolnictwa. Jak istotny jest projekt eDWIN dla rolnictwa oraz ochrony roślin? […]

Projekt eDWIN, czyli rolnictwo przyszłości na naszych oczach

Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy– to przykładowe korzyści, jakie przyniesie wdrożenie ogólnopolskiego projektu eDWIN, którego pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W połowie 2022 roku na rynku pojawi się […]

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE zaprasza do współpracy i pomocy przy opracowaniu wniosku na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)

UWAGA! GRUPY OPERACYJNE NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE (EPI) OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE zaprasza do współpracy i pomocy przy opracowaniu wniosku na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)   Od 29 marca do 12 maja ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu […]