Strona Główna / Korzystanie z usług doradczych

Korzystanie z usług doradczych

19 kwietnia 2023 52
REKLAMA

Korzystanie Z Usług Doradczych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jest Beneficjentem „poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.”

Celem operacji jest zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Celem szczegółowym poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej. 

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne

Programy doradcze współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Informacje na temat projektu można uzyskać kontaktując się z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego OODR lub z Centralą Ośrodka w Łosiowie.

 

 

 

Korzystanie Z Usług Doradczych

 • Nabór I

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie realizuje trzyletnie programy doradcze dla 517 rolników z terenu wszystkich powiatów województwa opolskiego.

Programy usług doradczych realizowane są na dwóch podregionach:

 • Podregion opolski obejmuje powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, oleski, opolski, strzelecki.
 • Podregion nyski i obejmuje powiaty: brzeski, głubczycki, namysłowski, nyski, prudnicki.

Każdy Program składa się z trzech usług doradczych. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz rachunkowość w gospodarstwie rolnym są usługami obligatoryjnymi w każdym gospodarstwie. Trzecia usługa jest dobierana do specyfiki i potrzeb gospodarstwa z pakietu następujących usług:

 • Modernizacja gospodarstwa rolnego lub restrukturyzacja małych gospodarstw.
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności.
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do RSK oraz pomoc w realizacji RSK.
 • Uczestnictwo w systemach jakości lub System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego (RE) oraz pomoc w realizacji RE.

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne.

 

 

Korzystanie Z Usług Doradczych

 • Nabór II

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach działania podpisał 570 umów na realizację dwuletnich programów doradczych.

W skład bezpłatnego kompleksowego programu doradczego wchodzą usługi:

 1. Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu
  – usługa realizowana jest obligatoryjnie w każdym gospodarstwie;
 2. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego
  – usługa realizowana w gospodarstwach, w których nie były świadczone usługi w Naborze I, czyli w gospodarstwach które po raz pierwszy przystąpiły do programu usług doradczych;
 3. Zazielenienie lub Uczestnictwo w systemach jakości
  – usługi są dobierane do specyfiki i potrzeb gospodarstwa z pakietu usług doradczych;

Korzystanie Z Usług Doradczych

 • Nabór III

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie realizuje dwuletnie programy doradcze dla 447 rolników z terenu województwa opolskiego.

Celem operacji są usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw.

Przewidywane wyniki operacji to „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowaniu na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”.

Każdy program doradczy zawiera 3 usługi doradcze, z czego jedna z nich musi być usługą dwuletnią. Program doradczy zawiera obowiązkową usługę pn. „Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa”, jedną z trzech poniższych obowiązkowych usług doradczych:

 • Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym,
 • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów,
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości,

oraz usługę oferowaną indywidualnie rolnikowi i wybieraną wspólnie z nim, spośród usług wymienionych w pkt od 5 do 17 lub 2 – 4 o ile usługa nie została uwzględniona w programie jako usługa obowiązkowa:

 1. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości
 2. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów
 3. Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym
 4. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000
 5. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 6. Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy
 7. Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej
 8. Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie
 9. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP
 10. Uczestnictwo w systemach jakości
 11. OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach Prosumenckich
 12. System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz pomoc w realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne”
 13. Modernizacja gospodarstw rolnych
 14. Restrukturyzacja małych gospodarstw
 15. Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi
 16. Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin
Usługa doradcza współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Data publikacji: 19 kwietnia 2023 Wyświetlenia: 2694

Podobne publikacje

Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

  W listopadzie 2023 roku zakończył się cykl „Demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

1 grudnia 2023szczegóły
Działania na rzecz ochrony środowiska

W dniach 20-22 września 2023 roku odbyło się szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie umożliwiło rolnikom oraz przedstawicielom instytucji wspierających działalność rolników przyjrzenie...

27 września 2023szczegóły
Mikrobiogazownie rolnicze

Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają...

7 sierpnia 2023szczegóły
Jesienne dni innowacji

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn.„Jesienne dni innowacji” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje stoisko informacyjno-promocyjne, pokaz, konferencję oraz szkolenie, w ramach realizacji operacji pn. „Jesienne dni innowacji” w ramach dwuletniego...

14 lipca 2023szczegóły
Magazyn energii przy instalacji fotowoltaicznej – czy warto?

Mając na uwadze popularny już dziś system prosumencki – panele fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia takie jak pompy ciepła czy inteligentne liczniki, biorę pod lupę nowinkę jaką są magazyny energii elektrycznej. Zapytacie się – po co to mieć, czy jest to opłacalne? Na takie pytania chciałabym odpowiedzieć Wam wszystkim ciekawskim...

5 czerwca 2023szczegóły
Komunikat w sprawie uproszczeń dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

Rolniku! Od 10 maja 2023 r. zmniejszone zostały wymagania bioasekuracyjne w stosunku do gospodarstw utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.   Ułatwienia znoszą obowiązek stosowania części wymagań wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego...

2 czerwca 2023szczegóły
Wiosenne dni innowacji

W dniach 13-14 maja br. podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Wiosenne dni innowacji”. Dwudniowe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od uroczystej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnego doradztwa w rolnictwie XXI wieku. Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Mariusz Litwinowicz...

18 maja 2023szczegóły
Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

28 kwietnia 2023szczegóły
Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu operacyjnego na lata 2022-2023, jako partner KSOW planuje realizację operacji pn. „Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw”. Termin realizacji operacji: 12.04.2023 r. – 20.10. 2023 r. Wysokość kosztów kwalifikowalnych:...

26 kwietnia 2023szczegóły
Działania na rzecz ochrony środowiska

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska”. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska”...

19 kwietnia 2023szczegóły
INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły