Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z ARiMR rozpoczyna kampanię informacyjną na temat składania wniosków obszarowych przez Internet

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z ARiMR rozpoczyna kampanię informacyjną na temat składania wniosków obszarowych przez Internet. Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, zamierzamy służyć Państwu pomocą, udzielając doradztwa na temat aplikacji eWniosekPlus w biurach powiatowych, zapraszając na szkolenia z obsługi aplikacji oraz wypełniając wnioski obszarowe za pomocą aplikacji. Przygotowując się do nadchodzących wyzwań i zmian oferujemy Państwu cykl szkoleń dotyczących obsługi aplikacji eWniosekPlus, które będą przeprowadzone w poszczególnych powiatach.

Tabelka

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy posiadający do 10 ha składają w powiatowych oddziałach ARiMR oświadczenia, o ile areał w gospodarstwie nie zmienił się w stosunku do roku ubiegłego lub gospodarstwo nie było kontrolowane przez ARiMR w roku ubiegłym. W ten sposób na podstawie złożonego oświadczenia zostaje spełniony obowiązek złożenia wniosku obszarowego i otrzymania dopłaty. Jeśli w gospodarstwie uległ zmianie obszar kwalifikujący się do dopłat lub są zwierzęta zgłoszone do bazy IRZ, wówczas należy złożyć uproszczony wniosek przez Internet, samodzielnie lub za pomocą doradcy w terminie od 15 marca do 15 maja 2018 r.

Pozostali rolnicy, których przedstawione zasady nie dotyczą, składają swoje wnioski obszarowe w formie pełnej, wyłącznie za pomocą aplikacji e-wniosek przez Internet również w powyższym terminie. W tym celu należy jak najwcześniej z pomocą doradcy lub pracownika ARiMR utworzyć swoje konto na portalu e Wniosek Plus. Rolnicy, którzy posiadają login i kod dostępu przyznany w poprzednich latach, będą mogli zalogować się do aplikacji eWniosekPlus za pomocą wcześniej otrzymanych danych: loginu i hasła nadanego przez ARiMR. Rolnicy nie posiadający loginu i kodu dostępu w roku 2018, przy pierwszym logowaniu, w celu utworzenia konta, muszą posiadać dane weryfikacyjne, tj. numer identyfikacyjny gospodarstwa, kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR za 2017 r., osiem ostatnich cyfr rachunku bankowego, który podany jest w ARiMR w celu otrzymania dopłat. W ten sposób zostanie utworzone konto, z którego będzie można przystąpić do wypełnienia wniosku obszarowego. Rolników składających uproszczone wnioski obszarowe, również dotyczy obowiązek utworzenia konta. Ważne jest, aby konta utworzyć jak najszybciej, tak żeby samo tworzenie kont w okresie składania wniosków nie wpłynęło ujemnie na wydajność pracy aplikacji.

Renata Zimmermann

Koordynator z ramienia OODR Łosiów

Tel. 77-412-53-27, kom. 501 227 135


załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4