Wpływ rolnictwa na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych

Na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych ma wpływ również gospodarka rolnicza. Głównymi celami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) jest między innymi ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na jakość wód, które traktuje się jako jedno z priorytetowych zadań w ochronie środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Określa się że zanieczyszczenie wód pochodzenia rolniczego mają charakter punktowy i obszarowy. Do punktowych zaliczamy […]

31 grudnia 2021 Czytaj dalej