Strona Główna / Agroinfo / Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2022

Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2022

24 czerwca 2022 7
REKLAMA

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił „Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2022”, który odbędzie się w dniu 04.09.2022r. w Branicach podczas Dożynek Wojewódzkich.

Celem Konkursu jest upowszechnienie, kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, identyfikacja i promocja przedsięwzięć kulturalnych pielęgnujących tradycje województwa opolskiego, prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w koronę dożynkową/pracę plastyczną, promocja dorobku kulturowego wsi opolskiej oraz aktywizacja życia kulturalnego mieszkańców wsi.

Zgodnie z kryteriami Konkursu korony dożynkowe i prace plastyczne będą oceniane
w kategoriach:

  1. Korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe
  2. Korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne
  3. Debiut

Forma i technika wykonania korony dożynkowej/pracy plastycznej ma nawiązywać do dziedzictwa kulturowego i ma być związana z okresem żniw.

Zgodnie z regulaminem Konkursu zgłoszenia koron dożynkowych lub prac plastycznych dokonują wójt/burmistrz/prezydent/osoby reprezentujące związki o charakterze rolniczym w terminie do 30.08.2022r. Do konkursu można zgłosić tylko jedną koronę dożynkową lub pracę plastyczną z danej gminy lub wojewódzkiego związku o charakterze rolniczym.

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Hallera 9, 45-867 Opole. Dopuszcza się także przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: dwo@opolskie.pl lub na skrzynkę ePUAP
z zastrzeżeniem, iż karta zgłoszeniowa powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, tj. wójta, burmistrza, prezydenta lub osobę reprezentującą wojewódzki związek o charakterze rolniczym.
W przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data dostarczenia zgłoszenia do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.


Pliki do pobrania
Regulamin WKKD 2022

mgr inż. Agnieszka Chruszczewska Kierownik Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 774437146
Data publikacji: 24 czerwca 2022 Wyświetlenia: 183
REKLAMA