Opolski Ośrodek Doradztwa Rolnicze tworzą następujące komórki organizacyjne:

 

1) Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa (DZP), w skład którego wchodzi Sekcja Laboratoryjna (DZPL);
2) Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym (DZE);
3) Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich (DZW);
4) Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska (DZR);
5) Dział Teleinformatyki (DT);
6) Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (DZM) z Zespołem Redakcji Wydawnictw (DZMW);
7) Dział Administracyjno-Gospodarczy (DG);
8) Dział Księgowości (DF);
9) Dział Kadr i Organizacji Pracy (DK);
10) Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej (DO);
11) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (DH);
12) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (DB);
13) Audytor wewnętrzny (DA);

14) następujące Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (PZDR):

a) Brzeg (OB) z siedzibą w Łosiowie,
b) Głubczyce (OG),
c) Kędzierzyn – Koźle (OK),
d) Kluczbork (OKL),
e) Krapkowice (OKR),
f) Namysłów (ONA),
g) Nysa (ONY),
h) Olesno (OOL),
i) Opole (OP),
j) Prudnik (OPR),
k) Strzelce Opolskie (OST).