Innowacyjne wspomaganie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich

W dniach 26-28.09.2022r. odbył się zagraniczny wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne wspomaganie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wzięło w nim udział 30 osób, w tym partnerzy LPW oraz rolnicy....

30 września 2022szczegóły
Wyjazd studyjny pn.: „Innowacyjne podejście do ziół uprawnych i dziko rosnących”

W ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniach 14-16.09.2022 r. w formie wyjazdu studyjnego odwiedziliśmy wyjątkowo malownicze Podlasie. Droga dzieląca Opolszczyznę, a „Ziołowy Zakątek” w Korycinach jest niezwykle długa, lecz pobyt w tym urokliwym miejscu, a także możliwości poszerzenia swojej wiedzy na temat...

23 września 2022szczegóły
„Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2022” rozstrzygnięty

W dniu 04.09.2022 podczas Dożynek Wojewódzkich w Branicach odbył się „Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2022”. Organizatorem Konkursu był Zarząd Województwa Opolskiego, koordynatorem – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, partnerem – Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który odpowiedzialny był za obsługę punktu informacyjnego oraz rejestrację delegacji z koronami...

14 września 2022szczegóły
100 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich!

5 września ruszył konkurs grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach programu „Smakujemy lokalnie” pod patronatem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. W sumie do wygrania jest 10 grantów w wysokości 10 000 złotych dla tych Kół, które przedstawią najlepsze przepisy na potrawy promujące tradycję kulinarną regionu, z którego pochodzą....

14 września 2022szczegóły
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego...

13 września 2022szczegóły
Rozwój gospodarstw ekologicznych szansą dla rolników

W dniach 31.08-02.09.2022 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji pn. „Rozwój gospodarstw ekologicznych szansą dla rolników” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Uczestnikami szkolenia z wyjazdem...

8 września 2022szczegóły
Cykl szkoleń: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

ZAPROSZENIE NA CYKL SZKOLEŃ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (część nr 49 zamówienia) realizuje operację zgodnie z Umową Konsorcjum...

1 września 2022szczegóły
Cykl szkoleń: Nowoczesne technologie uprawy zbóż

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”, w ramach poddziałania 1.1...

1 września 2022szczegóły
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

1 września 2022szczegóły
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym

Szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym”w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizowany przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który miał miejsce w dniach 22-24 sierpnia br., cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Grupa 40 osób udała się w okolice Zgorzelca...

31 sierpnia 2022szczegóły