Strona Główna / Sir / Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej – szkolenie połączone z warsztatami polowymi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej – szkolenie połączone z warsztatami polowymi

29 czerwca 2022 34
REKLAMA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wchodząc naprzeciw potrzebom rolników oraz mając na uwadze wyzwania jakie stawia przed producentem rolnym Europejski Zielony Ład, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego promuje innowacyjne praktyki w gospodarstwach rolnych, służące m.in. ograniczeniu zużycia środków ochrony rośli i nawozów mineralnych, jak również, podniesieniu poziomu wiedzy w zakresie uprawy.

23 czerwca 2022 roku na polu doświadczalnym Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej. Było to polowe spotkanie producentów rolnych, doradców rolniczych, ekspertów naukowych oraz przedstawicieli firm nasiennych i innych z sektora rolniczego, prezentujących bogatą gamę odmian roślin uprawnych czy środków do produkcji, w tym nowoczesnych preparatów opartych na naturalnych komponentach. Podczas szkolenia można było wysłuchać wykładu „Jak poprawić efektywność stosowania środków ochrony roślin oraz zmniejszyć ich zużycie w aspekcie Integrowanej Ochrony Roślin oraz Europejskiego Zielonego Ładu?” oraz zwiedzić pole doświadczalne Ośrodka. Na ponad 20 hektarowym areale upraw prezentowano doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, kolekcje odmian roślin uprawnych: rzepaku ozimego, jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, grochu jarego, odmiany buraka cukrowego, doświadczenia nawozowe, demonstracje z wykorzystaniem do ochrony roślin preparatów z różnych grup chemicznych, naturalnych biopreparatów na bazie kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, a także kwasów humusowych z węgla brunatnego. Jednocześnie można było skorzystać z fachowych porad technologicznych – zasięgnąć informacji o nowościach w branży w zakresie odmian roślin uprawnych, czy też nowoczesnych rozwiązaniach stosowanych w uprawie poszczególnych gatunków przedstawicieli firm nasiennych i agrotechnicznych, realizujących wspólnie z Ośrodkiem ww. działania.

Autor treści: Kamila Niedzielska

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


mgr inż. Kamila Niedzielska Kierownik Dział Laboratorium 774437128
Data publikacji: 29 czerwca 2022 Wyświetlenia: 378