Strona Główna / Sir / Innowacyjnie na Opolszczyźnie

Innowacyjnie na Opolszczyźnie

16 maja 2022 9
REKLAMA

W dniach 07-08 maja br. podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Opolskie dni innowacji”. Dwudniowe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od uroczystej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnego podejścia do rolnictwa w województwie opolskim. Dyrektor  Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Mariusz Litwinowicz do udziału w konferencji serdecznie zaprosił przedstawicieli rządu RP reprezentujących Opolszczyznę: Panią Violettę Porowską- Poseł na Sejm RP oraz Pana Pawła Kukiza – Posła na Sejm RP, przedstawicieli samorządów, wśród których gościł Pan Antoni Konopka – Członek Zarządu województwa opolskiego oraz Pan Artur Kotara – Burmistrz Gminy Lewin Brzeski,  przedstawicieli instytucji rolniczych: Pana Lecha Piotra Waloszczyka – Dyrektora OR KRUS w Opolu, w którego zastępstwie przybył Pan Piotr Ciona – Zastępca Dyrektora OR KRUS w Opolu, Pana Marka Froelicha – Prezesa Zarządu Izby Rolniczej w Opolu, Pana Waldemara Janeczek – Dyrektora OT KOWR w Opolu, Pana Wojciecha Komarzyńskiego – Dyrektora OR ARiMR w Opolu, przedstawicieli instytucji naukowych oraz organizacji branży rolniczej. Konferencję otworzyła Pani Violetta Porowska – Poseł na Sejm RP, mówiąc o potrzebie ciągłego rozwoju obszarów wiejskich wprowadziła w tematykę szeroko pojętej innowacyjności w sferze rolnictwa, podkreślając tym samym jak wielkie znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych ma wdrażanie cyfrowych rozwiązań.

Konferencja obejmowała cztery bloki tematyczne poświęcone innowacjom wdrażanym w gospodarstwach rolnych, pierwszy z prelegentów – dr Jerzy Koronczok omówił dziedzinę z zakresu wyzwań rolnictwa cyfrowego w perspektywie „dziś i jutro”. Przedstawił znaczenie rolnictwa precyzyjnego w zarządzaniu produkcją rolną, opowiedział o możliwości wdrażania praktycznych działań w kierunku efektywnego i racjonalnego stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie precyzyjnym. Kolejny prelegent dr Grzegorz Wilczok zaprezentował tematykę z zakresu wpływu uproszczeń uprawowych oraz klimatu na środowisko przyrodnicze gleby, przedstawiając zalety uprawy bezpłużnej omówił zagadnienia związane z bioróżnorodnością glebową oraz jej powiązania z uprawą uproszczoną. Dwa ostatnie bloki nawiązując do tematyki konferencji, zostały poświęcone materiałom filmowym prezentującym sylwetki przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych z terenu województwa opolskiego, wyróżnionych w konkursie Agroliga w latach 2020 oraz 2021. Laureaci konkursu przyczyniając się do budowy potencjału rolnictwa województwa opolskiego otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które uroczyście zostały wręczone przez zaproszonych gości.

W niedzielę (08.05.2022 r.) trzydziestu rolników z całego województwa opolskiego przyjechało do Łosiowa, aby nie tylko odwiedzić targi, ale również uczestniczyć w bardzo ważnym dla nich szkoleniu z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Zadanie składało się  z ćwiczeń, warsztatów i pokazów,  obejmowało 5 godzin dydaktycznych poświęconych tematyce wdrażania innowacji w gospodarstwach rolnych, z nastawieniem na przyszłościowe korzystanie z możliwości jakie niesie za sobą rolnictwo precyzyjne. Trzy pierwsze godziny stanowiły część teoretyczną, będącą wprowadzeniem do badań pomiarów polowych oraz zagadnień rolnictwa 4.0. Rolnicy w oparciu o dane swoich upraw polowych przystąpili do ćwiczeń na przygotowanych stanowiskach komputerowych, z wykorzystaniem oprogramowania rolniczego i aplikacji mobilnej.  Następnie grupa udała się na poletka doświadczalne Ośrodka i uczestniczyła w pokazach sprzętu rolniczego rolnictwa precyzyjnego, gdzie odbyła się demonstracja pomiarów indeksów NDVI/IRMI pobliskiego użytku rolnego metodą niskopułapową, za pomocą kamery multispektralnej zamontowanej na dronie oraz metodą naziemną, za pomocą sensora ISARIA FRITZMEIER zamontowanego na ciągniku rolniczym.

W ramach „Opolskich dni innowacji” przybywający na targi ogrodnicze mieli okazję odwiedzić stoiska informacyjno- promocyjne z dziedziny racjonalnego gospodarowania wodą, naboru dot. działania „Współpraca”, pszczelarstwa, rolnictwa precyzyjnego, uprawy bezpłużnej oraz chorób i szkodników na uprawach rolniczych. Na stoiskach były przeprowadzane pokazy, trwały dyskusje z pracownikami Sieci oraz zatrudnionymi ekspertami z ww. dziedzin. Każdy z odwiedzjących otrzymał fachową poradę, materiały informacyjno-promocyjne oraz publikacje z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, natomiast na stoisku pszczelarskim dostępne były pakiety z produktami pszczelimi.


Ewa Semeniuk Główny Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437145
Data publikacji: 16 maja 2022 Wyświetlenia: 118