Konkurs „Bezpiecznie na wsi”

XI edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.  Termin nadsyłania prac konkursowych do oddziału regionalnego KRUS upływa z dniem 31 marca 2021 roku. Ideą konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, jest promowanie właściwych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa […]

TWORZENIE LOKALNYCH PARTNERSTW DS. WODY (LPW) W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Realizując powyższe zadanie Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie rozpoczął w I półroczu 2020 r. realizację operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Spotkania te pozwoliły na przedstawienie tematu gospodarowania wodą ponad 120-stu uczestnikom oraz utworzenie […]

Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich

W ramach realizacji operacji w 2020 r. pn. „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich OODR w Łosiowie nagrał film krótkometrażowy „Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na […]

WZMOCNIENIE RODZINNYCH GOSPODARSTW ROLNICZYCH 

W NASZEJ KONSTYTUCJI MAMY ZAPISANE, ŻE PODSTAWĄ USTROJU ROLNEGO W POLSCE JEST RODZINNE GOSPODARSTWO ROLNE.  Ten zapis chcemy teraz wypełnić konkretną treścią. Jak zapowiadałem przygotowujemy przepisy prawne, które będą służyły realnemu wzmocnieniu tych gospodarstw. Regulujemy po prostu to, co przez wiele lat nie zostało zdefiniowane. Nie ma np. definicji mówiącej o tym kto dziś jest […]

Dobrostan zwierząt 2021

Wielkimi krokami zbliża się kolejny okres przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie. W tym roku po raz drugi będzie możliwość ubiegania się o dopłaty z działania Dobrostan zwierząt. W ramach tego działania można otrzymać wsparcie w ramach pakietu: Pakiet 1. Dobrostan świń: wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach wariant 1.2 Dobrostan tuczników – […]

Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin

Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wraz z liderem Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa […]

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników

8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych. Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02) •    limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł, •    środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w […]

Nie dajcie się nabrać – ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje „pomoc” przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku […]

Paszport dla bydła będzie tańszy

Paszport dla bydła będzie tańszy Od 12 lutego 2021 roku zmieniają się opłaty za wydanie paszportu bydła. Wydanie paszportu dla bydła będzie tańsze niż dotychczas i wyniesie 1 złoty, wcześniej rolnik musiał zapłacić 1,33 zł. Do 2 zł wzrośnie natomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu, wcześniej było to 1,33 zł. Opłata za doręczenie paszportu (przesyłką […]

Giełdowy Rynek Rolny

Kukurydza nowym produktem obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym. Giełdowy Rynek Rolny działa na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w ramach projektu Platformy Żywnościowej, na której od 01.09.2020 r. handel odbywa się na zasadzie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jest on wyodrębnionym segmentem Rynku Towarów Giełdowych TGE i dedykowany do prowadzenia obrotu wybranymi, oznaczonymi co […]

„Innowacyjne rozwiązania techniczne zapobiegające zmianom klimatu- racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym i ograniczanie strat azotu w produkcji rolniczej”

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – […]

e-broszura „Nowoczesna produkcja mleka”

 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza do zapoznania się z e-broszurą pn. „Nowoczesna produkcja mleka” zrealizowaną w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Publikacja zawiera informacje dotyczące opłacalności produkcji, dobrostanu, problemów z komórkami somatycznymi oraz o chorobach metabolicznych krów i ich wpływie na wyniki produkcyjne. 

e-broszura „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza do zapoznania się z e-broszurą pn. „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne” zrealizowaną w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Publikacja zawiera informacje dotyczące perspektyw hodowli świń w Polsce, bioasekuracji oraz pozagenetycznych możliwości zwiększenia produkcyjności loch. 

„Zmniejszenie populacji gryzoni poprzez stosowanie środków biologicznych, ograniczających ich występowanie w uprawach rolniczych”

 „Zmniejszenie populacji gryzoni poprzez stosowanie środków biologicznych, ograniczających ich występowanie w uprawach rolniczych” – innowacyjne wdrożenia w gospodarstwach rolnych  W ubiegłym roku w województwie opolskim obserwowaliśmy dużą aktywność gryzoni. Ponieważ gryzonie mogą powodować wysokie straty w uprawach roślin, ważne jest zastosowanie odpowiednich metod walki z tymi szkodnikami w celu ochrony plantacji. Lustracje pól oraz wybór […]

Ekspertyza „Woda w rolnictwie”

Koalicja Żywa Ziemia, mając na uwadze stale pogarszający się stan zasobów wodnych w Polsce, stworzyła zespół naukowców, praktyków i badaczy, których zainteresowaniem są prace w dziedzinie rolnictwa i zasobów wodnych. Efektem współpracy jest Ekspertyza „Woda w rolnictwie”. Projekt ten przekazuje wiedzę potrzebną do działania na rzecz ochrony zasobów wodnych w Polsce.  Serdecznie zachęcamy wszystkich, którym […]

Poprawa dobrostanu zwierząt – zmiany w programie

Czasowe utrzymywanie loch w systemie jarzmowym, wysokość dopłaty w zależności od liczby krów mlecznych w gospodarstwie czy całkiem nowy pakiet Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach, to tylko niektóre zmiany w programie  „Poprawa dobrostanu zwierząt”. Wprowadzony w ubiegłym roku program wspiera rolników, którzy zapewniają zwierzętom warunki lepsze niż określone jako minimalne dla danych grup […]

Pieniądze na rozwój usług rolniczych – wydłużony termin naboru wniosków

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych został wydłużony do 15 lutego. Wysokość dofinansowania to maksymalnie pół miliona złotych. Warto skorzystać z tych pieniędzy. Pierwotnie termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływał 13 stycznia. Pomoc na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów […]

Chroń wody przed azotanami pochodzenia rolniczego – złóż wniosek o dofinansowanie

ARiMR rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać do 26 lutego 2021 r. Wsparcie jest adresowane do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji […]