Wydarzenia / Jak założyć i prowadzić innowacyjną pasiekę? – zajęcia nr 2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Warsztaty: Jak założyć i prowadzić innowacyjną pasiekę? – zajęcia nr 2.

Zapraszamy na warsztaty: Jak założyć i prowadzić innowacyjną pasiekę? – zajęcia nr 2.
Wydarzenie odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 13:00 w miejscowości Łosiów.

Cykl warsztatów „Jak założyć i prowadzić innowacyjną pasiekę?” w ramach realizacji operacji „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022 – 2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zajęcia nr 2

Szczegóły wydarzenia:
Data wydarzenia 29 kwietnia 2022
Godzina rozpoczęcia 13:00
Typ wydarzenia Warsztaty
Lokacja Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (przy pasiece)
ul. Główna 1
49-330 Łosiów
Organizator mgr inż. Ewelina Stalska
Telefon +48 774437154
Karta Zgłoszenia:

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


mgr inż. Ewelina Stalska Doradca Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym 774437154
Data publikacji: 26 kwietnia 2022 Wyświetlenia: 52