Wydarzenia / POKAZ MIODOBRANIA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Warsztaty: POKAZ MIODOBRANIA.

Zapraszamy na warsztaty: POKAZ MIODOBRANIA.
Wydarzenie odbędzie się 14 lipca o godzinie 15:00 w miejscowości Łosiów.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje

POKAZ MIODOBRANIA

w ramach realizacji operacji „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, których stosowanie w gospodarce pasiecznej ma ułatwić i usprawnić wykonywaną prace, a także wspieranie pszczelarzy, zwłaszcza początkujących w zakładaniu i prowadzeniu własnej pasieki.

Pokaz miodobrania kierowany jest do osób zainteresowanych pszczelarstwem, pozyskiwaniem miodu, mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, doradców rolniczych.

POKAZ MIODOBRANIA

pasieka Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

14.07.2022 r. godz. 15:00

Miejsce realizacji operacji: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Główna 1, 49-330 Łosiów

Udział jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy prowadzi i dodatkowych informacji udziela: Ewelina Stalska, tel. 77 44 37 154, ewelina.stalska@oodr.pl

Szczegóły wydarzenia:
Data wydarzenia 14 lipca 2022
Godzina rozpoczęcia 15:00
Typ wydarzenia Warsztaty
Lokacja pasieka Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Główna 1
49-330 Łosiów
Organizator mgr inż. Ewelina Stalska
Telefon +48 774437154
Karta Zgłoszenia:

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


mgr inż. Ewelina Stalska Doradca Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym 774437154
Data publikacji: 11 lipca 2022 Wyświetlenia: 227
REKLAMA