Wydarzenia / 26 maja 2023 14:00 – Zarządzanie innowacyjną pasieką

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Warsztaty: Zarządzanie innowacyjną pasieką.

Zapraszamy na warsztaty: Zarządzanie innowacyjną pasieką.
Wydarzenie odbędzie się 26 maja o godzinie 14:00 w miejscowości Łosiów.

Szczegóły wydarzenia:
Data wydarzenia 26 maja 2023
Godzina rozpoczęcia 14:00
Typ wydarzenia Warsztaty
Lokacja przy pasiece Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1
49-330 Łosiów
Organizator Ewa Semeniuk
Telefon 77 4437 145
Zapisy prowadzi i dodatkowych informacji udziela:
Ewa Semeniuk Główny Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437145

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje cykl warsztatów w ramach realizacji operacji „Zarządzanie innowacyjną pasieką” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Cykl warsztatów skierowany jest do osób zainteresowanych założeniem własnej pasieki oraz początkujących pszczelarzy.

Warsztaty będą prowadzone przy pasiece Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Proponowana tematyka oraz harmonogram warsztatów
Lp. Temat warsztatów Prowadzący
1. Pierwszy przegląd Michał Kruszyński – pszczelarz z wieloletnim doświadczeniem,
2. Wiosenne poszerzanie gniazda
3. Kontrola rozwoju wiosennego, poszerzanie gniazda i dokładanie ramek
4. Kontrola pracy pszczół na pożytku rzepakowym oraz kontrola nastroju rojowego
5. Miodobranie
6. Kontrola rodzin po miodobraniu
7. Robienie odkładów
8. Przygotowanie rodzin pod pożytek lipowy
9. Odwirowanie miodu lipowego
10. Leczenie i przygotowanie rodzin do zimowli

Kolejne warsztaty odbędą się 26 maja 2023 r. (piątek) o godz. 14.00.

Daty kolejnych warsztatów będą ustalane na bieżąco, biorąc pod uwagę rozwój pszczół oraz przebieg pogody.

Miejsce realizacji operacji: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie Karty zgłoszenia osobiście do Ośrodka lub przesłania na adres: ewa.semeniuk@oodr.pl

Zapisy prowadzi i dodatkowych informacji udziela: Ewa Semeniuk, tel. 77 44 37 145, ewa.semeniuk@oodr.pl

Pliki do pobrania
Program warsztatów (26 maja 2023) Karta zgłoszenia uczestnictwa (26 maja 2023)

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Ewa Semeniuk Główny Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437145
Data publikacji: 22 maja 2023 Wyświetlenia: 295

Podobne publikacje

Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami

Woda – tak ważna, tak bardzo nieoceniona, służy nam we wszelkich aspektach naszego życia – picie, pranie, gotowanie, sprzątanie, higiena oraz gospodarka rolna mniejsza jak i na potężną skalę. W każdej dziedzinie, w każdej chwili, minucie a nawet sekundzie naszego życia woda jest priorytetem. Bez niej nic nie działa,...

4 maja 2023szczegóły
Zaproszenie na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022 – 2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach pszczelarzy, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się...

24 kwietnia 2023szczegóły
Zaproszenie na wyjazd do obiektów demonstracyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – II etap. Wyjazd jest organizowany w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w...

4 kwietnia 2023szczegóły
Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

Rosnące koszty produkcji zwierzęcej sprawiają, iż przybywa gospodarstw, które z niej rezygnują. Jednym z mechanizmów, które mogą zachęcić rolników do pozostawania przy tej produkcji, a jednocześnie utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, są dopłaty do dobrostanu zwierząt, które od 2023 roku zostaną włączone do ekoschematów. Dobrostan zwierząt to interwencja będąca...

9 lutego 2023szczegóły
Nowatorskie podejście do pszczelarstwa

W ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w 2022 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zrealizowana została operacja „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa”. Było to bardzo złożone przedsięwzięcie, obejmujące wiele zadań służących wsparciu początkujących pszczelarzy oraz wymianie doświadczeń pomiędzy praktykującymi pszczelarzami oraz naukowcami. W ramach...

23 grudnia 2022szczegóły
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

1 września 2022szczegóły
Rzepak ozimy – Systemy uprawy

Rzepak ozimy, dzięki ciągłej ewolucji technologii, niesie za sobą wiele możliwości upraw. Ciągła ewolucja technologii uprawy rzepaku ozimego niesie za sobą wiele możliwości. Głównym jej celem jest zmniejszenie energochłonności i czasochłonności produkcji, dlatego przez uproszczenia w uprawie dąży się do ograniczenia kosztów paliwa, a także kosztów eksploatacji maszyn rolniczych...

24 sierpnia 2022szczegóły
„Ciekawe życie” chwastów

Jednym z elementów bioróżnorodności na użytkach rolnych jest roślinność towarzysząca roślinom uprawnym. Rośliny te potocznie nazywamy chwastami, a walka z nimi to odwieczny problem rolników. Chwasty polne są świadomie zwalczane przez rolników, ponieważ ich nadmierny rozwój powoduje częstokroć obniżkę plonu, ale oprócz ujemnych skutków występowania chwastów na polach, spełniają...

15 maja 2022szczegóły
Światowy dzień wody

Światowy dzień wody, który był obchodzony 22 marca zbiegł się z upublicznieniem raportu na temat Stanu Wody na Świecie (UNESCO:World Water Development Report). W tym roku pod hasłem: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater: Making the invisble visible). Motywem przewodnim są wody podziemne niewidoczne, ale ich wpływ na życie...

29 marca 2022szczegóły