Wydarzenia / 25 marca 2023 08:30 – Zarządzanie innowacyjną pasieką

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Szkolenie: Zarządzanie innowacyjną pasieką.

Zapraszamy na szkolenie: Zarządzanie innowacyjną pasieką.
Wydarzenie odbędzie się 25 marca o godzinie 08:30 w miejscowości Łosiów.

Szczegóły wydarzenia:
Data wydarzenia 25 marca 2023
Godzina rozpoczęcia 08:30
Typ wydarzenia Szkolenie
Lokacja Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1
49-330 Łosiów
Organizator Ewelina Stalska
Telefon 77 4437 154
Zapisy prowadzi i dodatkowych informacji udziela:
mgr inż. Ewelina Stalska Doradca Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym 774437154

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie w ramach realizacji operacji „Zarządzanie innowacyjną pasieką” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem operacji jest wspieranie i rozwój pszczelarstwa w zakresie zakładania pasiek oraz zarządzania nimi z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Realizacja operacji ma wesprzeć pszczelarzy oraz podnieść wiedzę i świadomość społeczeństwa w zakresie aktualnych szans i zagrożeń w pszczelarstwie.

Odbiorcami szkolenia mogą być: pszczelarze, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się prowadzeniem pasiek o różnej skali produkcji z terenu województwa opolskiego, osoby zainteresowane tematyką, członkowie kół pszczelarskich, doradcy rolni

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na szkolenie zakończona – BRAK WOLNYCH MIEJSC!

 

PROGRAM SZKOLENIA

8:15 – 8:30 Rejestracja uczestników
8:30 – 8:45 Otwarcie szkolenia Dyrektor OODR
8:45 – 9:45 Przegląd innowacyjnych rozwiązań do zastosowania
w pasiece
9:45 – 10:00 przerwa kawowa
10:00 – 12:00 Miody odmianowe – czy analiza pyłkowa jest innowacją czy koniecznością? dr Dariusz Teper, HoneyLab Teper & Waś s.c.
12:00 – 14:00 Znaczenie kontroli jakości wosku i węzy w zarządzaniu innowacyjną pasieką dr Ewa Waś,
HoneyLab Teper & Waś s.c.
14:00 – 14:15 przerwa kawowa
14:15 – 16:15 Metody walki ze zgnilcem amerykańskim pszczół jako element zarządzania innowacyjną pasieką dr n. med. Anna Gajda, SGGW Warszawa
16:15 – 16:45 przerwa obiadowa
16:45 – 17:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


mgr inż. Ewelina Stalska Doradca Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym 774437154
Data publikacji: 7 marca 2023 Wyświetlenia: 168