Strona Główna / Agroinfo / Bez rolnika nie ma chomika! Wypełnij ankietę i pomóż w badaniach nad agroekosystemami

Bez rolnika nie ma chomika! Wypełnij ankietę i pomóż w badaniach nad agroekosystemami

15 lutego 2022 7
REKLAMA

W Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UR, realizowane są badania na temat chomika europejskiego, zamieszkującego tereny rolnicze.

Pogłębianie wiedzy o gatunkach agroekosystemów jest wyrazem troski i odpowiedzialności za zasoby przyrody, które wykorzystujemy prowadząc gospodarkę rolną. Wyniki takich badań umożliwiają rozwój nauki w kierunkach zapewniających zrównoważony rozwój w rolnictwie. Bez „Rolnika Nie Ma Chomika”, ale musi to być Rolnik świadomy, pogłębiający swoją wiedzę. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest najlepszym miejscem, żeby dowiedzieć się jak być jednocześnie rolnikiem i przyrodnikiem.

Zapraszamy do udziału w badaniach na temat chomika europejskiego. Prosimy o wypełnienie ankiety oraz jej rozpowszechnienie. Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby osób, szczególnie do osób związanych z rolnictwem, ale nie tylko.

Głównym celem badań jest wstępna inwentaryzacja stanowisk chomika europejskiego, która zostanie zweryfikowana w terenie w sezonie aktywności chomików. Dodatkowym celem jest rozpoznanie sposobu postrzegania chomika europejskiego przez lokalne społeczności oraz pilotażowe określenie poziomu szkód jakie chomiki wyrządzają w uprawach.

Przeprowadzone badania pozwolą:

– zaplanować bardziej szczegółowe działania w zakresie edukacji na temat chomika,

– wypracować sposoby minimalizowania szkód powodowanych przez chomiki,

-opracować system promowania rolników realizujących gospodarkę sprzyjającą bioróżnorodności lub/i wypracować system rekompensat za szkody.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSpifko16EdP-MzJmNNh-AKxXw-xFPFNecXZNvxuqsQ0Kqiw/viewform

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


Marek Dendura Kierownik Dział Teleinformatyki 774437121
Data publikacji: 15 lutego 2022 Wyświetlenia: 346