Strona Główna / Agroinfo / Projekt szkoleniowy dla doradców z województwa opolskiego

Projekt szkoleniowy dla doradców z województwa opolskiego

18 lipca 2022 25
REKLAMA

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województwa opolskiego „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” finansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym.

Szkolenia prowadzone będą w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Posiadane zaplecze dydaktyczne i jego wyposażenie spełnia wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych dla zainteresowanych uruchomieniem działalności przetwórstwa żywności w małym zakładzie oraz prowadzenia szkoleń.

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo doradztwem dla rolników lub właścicieli lasów zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych, organizacjach pozarządowych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie w dniach 20 – 22.09.2022 roku dla 13 doradców z województwa opolskiego. Program szkolenia obejmuje 22 godziny dydaktyczne (w tym: 14 godzin wykładów oraz 8 godzin warsztatów w małych zakładach przetwórczych).

Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie, koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe finansowane są z budżetu projektu.

Zgłoszenia uczestników na w/w szkolenia przyjmowane będą od dnia 1 – 15.08.2022 r.

O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszenia na podstawie wypełnionej
i przesłanej na adres:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,

karty zgłoszenia uczestnictwa lub listy osób delegowanych na szkolenia w przypadku zgłoszenia grupowego.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru uczestników, warunków uczestnictwa oraz terminów realizacji szkoleń udzielają:

  • Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie:
  • Agnieszka Chruszczewska, tel. 77 443 71 46,
    e-mail: chruszczewska@oodr.pl
  • Anna Szafraniec, Ewa Mokrzyczak-Lenart, tel. 77 443 71 51,
    e-mail: szkolenia@oodr.pl

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu:


Pliki do pobrania
Program szkolenia Karta zgłoszenia uczestnictwa Lista osób delegowanych na szkolenie

mgr inż. Agnieszka Chruszczewska Kierownik Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 774437146
Data publikacji: 18 lipca 2022 Wyświetlenia: 351