Strona Główna / Agroinfo / Relacja / „Sposób na Sukces”

„Sposób na Sukces”

24 listopada 2022 1
REKLAMA

Pragniemy Państwa poinformować o rozstrzygnięciu i wyłonieniu finalistów XXII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Głównym organizatorem konkursu było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem konkursu była promocja:

  • przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
  • innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
  • działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;
  • włączenia społecznego i zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy;
  • przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Wyłonione zostały przedsiębiorcze inicjatywy, które w wybitny sposób przyczyniły się do popularyzacji prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Przedsiębiorczość jest ważnym czynnikiem społecznego rozwoju, jest to droga do osobistego sukcesu, ale są to również nowe miejsca pracy, lepsza jakość życia i postęp cywilizacyjny. Lokalna przedsiębiorczość zwłaszcza na obszarach wiejskich to również budowanie więzi międzyludzkich, troska o najbliższe otoczenie a także ochrona i promowanie własnego dziedzictwa. Przyczyniają się one do promocji własnego regionu, edukacji, wdrażania nowych technologii czy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wszystkie te działania przyczyniają się do pomnażania gospodarczego i społecznego potencjału woj. opolskiego.

Miło nam poinformować, że z czterech podmiotów zgłoszonych do XXII edycji konkursu „Sposób na Sukces” z terenu województwa opolskiego, dwa zostały laureatami wyżej wymienionego konkursu – jedno w kategorii rodzinnej, a drugie w kategorii – inicjatywy społeczne.

Pierwszym naszym finalistą, który zajął III miejsce w kategorii rodzinnej są Lodowe Inspiracje z miejscowości Baborów pow. głubczycki, prowadzone przez Pana Tomasza Szypułę

Drugim finalistą, który otrzymał wyróżnienie w kategorii inicjatywy społeczne jest Instytut Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim pow. krapkowicki prowadzony przez Ks. dr Alberta Glaesera – dyrektor.

Gratulujemy naszym finalistom, których przedsięwzięcia zyskały uznanie jurorów. Państwa kreatywność i konsekwencje w dążeniu do celu są godne naśladowania, a osiągnięcia pokazują, że przedsiębiorczość w połączeniu o dobro wspólne są najlepszą drogą do sukcesu. Dzięki własnym pomysłom, ciężkiej pracy, wiedzy i umiejętnościom osiągnęliście powodzenie w prowadzonej działalności a także uznanie innych. Wasz sukces to również sukces miejsca w którym żyjecie. Dzięki podejmowanym przez Was inicjatywom rozwija się również najbliższe otoczenie, następuje postęp wzrostu możliwości rozwoju i poprawia się jakoś życia na obszarach wiejskich jak i miejskich. Laureaci są również wzorcowym przykładem wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania.

Życzymy dalszych sukcesów i wielu nowych inspirujących pomysłów dla Waszej lokalnej społeczności.

Podziękowania kierujemy również do pozostałych podmiotów, które zgłosiły swoje przedsięwzięcia i wyraziły chęć uczestniczenia w XXII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” są to:

Młyn Handlowo Usługowy – Pana Janusza i Mateusza Pach, pow. opolski

Browar Opolski – Państwa Justyny i Wojciech Plucik, pow. strzelecki


Elżbieta Bober Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437152
Data publikacji: 24 listopada 2022 Wyświetlenia: 9