Strona Główna / Agrotechnika / Produkcja Roślinna / Zbadaj swoje plony i potwierdź ich wysoką jakość

Zbadaj swoje plony i potwierdź ich wysoką jakość

28 września 2023 8
REKLAMA

Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informuje o możliwości przeprowadzenia w laboratoriach IJHARS oceny jakości handlowej swoich plonów.

Zbadaj Swoje Plony I Potwierdź Ich Wysoką Jakość

Przeprowadzana przez Laboratoria IJHARS ocena jakości handlowej jest oceną odpłatną, tj.opłacie podlega dojazd do miejsca dokonania oceny pobranie próbek do badań laboratoryjnych, przeprowadzenie badań organoleptycznych w miejscu kontroli, jak również przeprowadzenie badań przez laboratoria.
Zakres możliwych do przeprowadzenia badań oraz cennik usług dostępne są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2015 r. poz. 2328).

Tryb zgłaszania plonów do oceny jakości handlowej, w tym formularze zgłoszenia, opisany jest na stronie BIP Opolskiego Wojewódzkiego IJHARS w zakładce: Załatw sprawę / Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.


Pliki do pobrania
Ulotka do pobrania Rozporządzenie MRiRW w sprawie stawek opłat - ocena jakości handlowej

Źródła
  • https://www.gov.pl/web/ijhars/ocena-jakosci
  • Data publikacji: 28 września 2023 Wyświetlenia: 85