Strona Główna / Zakaz wykorzystywania wody z rzeki w celu pojenia zwierząt

Zakaz wykorzystywania wody z rzeki w celu pojenia zwierząt

24 sierpnia 2022 4
REKLAMA

Rolników z województwa opolskiego, których gospodarstwa są usytuowane w pobliżu Odry obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wody z rzeki w celu pojenia zwierząt.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż w myśl przepisów, w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, do ich pojenia należy wykorzystywać jedynie wodę pitną, która spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi bądź czystej wody, która  nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.
Rolnicy utrzymujący zwierzęta, powinni wykorzystywać do pojenia takich zwierząt wodę pochodzącą ze źródeł, gwarantujących zaopatrzenie w wodę spełniającą powyższe wymagania.

Źródło: https://oodr.pl
Data publikacji: 24 sierpnia 2022 Wyświetlenia: 47