Strona Główna / O nas

O nas

21 grudnia 2021 4

Rolnictwo podobnie jak i inne działy gospodarki narodowej wymaga specyficznej nadbudowy.
W przekroju historycznym rolę tą pełniły: szkolnictwo rolnicze, stacje doświadczalne, urzędy administracji państwowej – służby rolne, agronomowie gminni, kółka rolnicze i wiele innych.

Na terenie województwa opolskiego pierwsze próby zorganizowanego systemu problematyki doświadczalno – wdrożeniowej i upowszechnieniowo – szkoleniowej poczyniono w 1965 roku w formie powołania Rolniczego Rejonowego Zakładu Doświadczalnego w Ciężkowicach (pow. Koźle). Po dniu 1 lipca 1967 r. Ośrodek ten został przeniesiony do Łosiowa (pow. Brzeg) i obecnie nosi nazwę Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie im. Franciszka Myśliwca – wybitnego przedwojennego działacza społeczno – gospodarczego, wzorowego rolnika z powiatu Strzelce Opolskie.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w swojej wieloletniej historii w Łosiowie w wyniku polityki rolnej Państwa, poziomu rozwoju nauk rolniczo-ekonomicznych, zapotrzebowania społecznego był wielokrotnie reorganizowany z ukierunkowaniem na zmieniające się zapotrzebowania. Reorganizacje działalności Ośrodka pociągały za sobą zmiany nazwy, i tak:

1 lipca 1967 – Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny

Działalność naukowo-upowszechnieniowa, produkcja wielkotowarowa na bazie Klucza PGR, organizacja powiatowa służby doradczej, w 1973 rozpoczyna działalność filia Akademii Rolniczej we Wrocławiu, aby ja kontynuować do 1988 roku.

1 stycznia 1976 – Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego

Działalność upowszechnieniowo-wdrożeniowa i naukowa, umocnienie działalności służb rejonowych, przejecie gminnych służb rolnych, szerokie podjecie tematyki szkoleniowej, produkcja wielkotowarowa na bazie trzech własnych gospodarstw rolnych (Łosiów, Janów, Zwanowice)

1 października 1990 – Rolniczy Ośrodek Doradztwa

Działalność upowszechnieniowo-wdrożeniowa i szkoleniowa, specjalistyczne doradztwo służb rejonowych, likwidacja gminnych służb rolniczych, przejecie przez AWRSP majątku produkcyjnego części Ośrodka

1 stycznia 1999 – Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Działalność upowszechnieniowo-wdrożeniowa, szkolenia specjalistyczne, terenowe zespoły doradztwa rolniczego.

Ośrodek jest państwową jednostką organizacyjną realizującą bieżącą politykę rolną Państwa
i stąd częste zmiany szczegółowej tematyki prowadzonych prac. Ostateczny zakres działania ustalony zostanie w oczekiwanej ustawie o organizacji państwowych służb doradczych. Codzienna działalność opiera się o Statut Ośrodka zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego.

Naszą pracę w Łosiowie rozpoczęliśmy od nauki prostych technologii do bardziej skomplikowanych, coraz częściej wiążąc je z ekonomią. W następnych latach okazało się to niewystarczające i podjęto się wdrażania nowoczesnego marketingu. W działalności Ośrodka doceniana jest najtańsza inwestycja w formie szkoleń rolniczych.

Na obecnym etapie działalność Ośrodka przeprofilowana zostaje na zadania związane
z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w UE.

1 stycznia 2005 – Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Od 1 stycznia 2005 “Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego” w Łosiowie funkcjonuje na podstawie Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U. nr 251, poz. 2507).

1 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w zadaniach administracji publicznej
w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, ze zm.), która podporządkowała Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Sejmikowi Województwa Opolskiego jako samorządową wojewódzką osobę prawną.

Od 20 sierpnia 2016r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. OODR  jest państwową  jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.


Agnieszka ChruszczewskaGłówny SpecjalistaDział Kadr i Organizacji Pracy774437108
Data publikacji: 21 grudnia 2021Wyświetlenia: 122