Strona Główna / Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

21 grudnia 2021 53
REKLAMA

Niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego  określa warunki, nieodpłatnego, korzystania przez użytkowników z serwisu www.oodr.pl, w ramach którego Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zamieszcza informacje dotyczące Ośrodka, jego ofert i usług.

Serwis internetowy OODR Łosiów jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji i firm współpracujących z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Użyte w regulaminie definicje oznaczają:

OODR – jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, z siedzibą w Łosiowie, ul. Główna 1, będąca właścicielem serwisu internetowego oodr.pl, zwana w dalszej części „Ośrodkiem”

Serwis – oznacza serwis internetowy, który jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści Ośrodka, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Ośrodkiem. Zawiera materiały oraz informacje, do których każdy z użytkowników ma możliwość dostępu bez konieczności dokonywania rejestracji.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Zasady:

Każdy użytkownik wywołujący domeny www.oodr.pl lub im pochodne wyraża zgodę na następujące warunki i zasady:

  1. Wyłączne prawo do Serwisu internetowego www.oodr.pl ma Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Znaki graficzne, logo oraz nazwy własne wchodzące w skład tego Serwisu, są znakami handlowymi i / lub są własnością Ośrodka. Zabronione jest wykorzystywanie tych znaków i nazw, lub ich modyfikacji, bez uzyskania pisemnej zgody OODR.
  2. Żaden z zamieszczonych na stronie materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dublowany, dystrybuowany, publikowany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych lub rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Ośrodka. Zabronione jest również umieszczanie, bez zezwolenia OODR,  materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz odnośników do tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
  3. W pozostałych kwestiach, nieuregulowanych niniejszym Regulaminie, zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Marek Dendura Kierownik Dział Teleinformatyki 774437121
Data publikacji: 21 grudnia 2021 Wyświetlenia: 1727