Strona Główna / Sir / Energia odnawialna – oszczędność dla gospodarstwa rolnego i ochrona środowiska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Energia odnawialna – oszczędność dla gospodarstwa rolnego i ochrona środowiska

1 grudnia 2022 27
REKLAMA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniach 29.11.2022 r. oraz 30.11.2022 r. zrealizował szkolenie z warsztatami pn. „Energia odnawialna – oszczędność dla gospodarstwa rolnego i ochrona środowiska”

W szkoleniu wzięło udział 100 uczniów średnich szkół rolniczych z województwa opolskiego.

Miejsce realizacji operacji: Łosiów, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Cel: Celem operacji jest poszerzenie wiedzy na temat pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Przedstawienie możliwości zastąpienia konwencjonalnych metod do poboru ciepła i energii elektrycznej poprzez zastosowanie metod niekonwencjonalnych takich jak słońce, woda, ziemia, powietrze. Zdobyta wiedza przez uczestników szkolenia przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii w ich gospodarstwach domowych, a także skutkować będzie zmniejszeniem oddziaływania gospodarstw na zmiany klimatu.

Uczestnicy szkolenia wzięli udział w wykładach i warsztatach o następujących tematach:

  1. Odnawialne źródła energii: energia słońca, wiatru oraz ziemi w nowoczesnym gospodarstwie rolnym.
  2. Sytuacja energetyczna w Polsce. Perspektywy i rozwiązania. Jak zrozumieć swoje wydatki energetyczne.
  3. Zajęcia warsztatowe – zaprezentowanie istniejącej w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego instalacji fotowoltaicznej, nauka odczytywania bieżących danych.

Było to bardzo ważne szkolenie z zakresu ochrony środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy szkolenia poznali wiele cennych informacji, które w dużej mierze przyczynią się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym województwie.

Dodatkowych informacji udziela: Patrycja Borkowska tel. 77/44 37 138 patrycja.borkowska@oodr.pl

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 1 grudnia 2022 Wyświetlenia: 161