Strona Główna / Sir / Film – „Z dziada pradziada – ewolucja opolskiego rolnictwa”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Film – „Z dziada pradziada – ewolucja opolskiego rolnictwa”

4 maja 2023 26
REKLAMA

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego w ramach realizacji operacji pn. Z dziada pradziada – ewolucja opolskiego rolnictwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Opolska wieś jest współcześnie silnie zmechanizowana. Wszelkiego rodzaju narzędzia pojazdy rolnicze znacznie usprawniają funkcjonowanie gospodarstw, dodatkowo odciążając zwierzęta pociągowe, które już tylko sporadycznie wykorzystywane są do prac polowych. Jednak nie zawsze tak było. Kiedyś człowiek dysponował jedynie prowizorycznymi narzędziami, a opieka nad gospodarstwem pochłaniała czas całych rodzin od świtu do zmierzchu. Postępująca mechanizacja nie tylko zmniejszyła nakład pracy ludzkiej i zwierzęcej, ale również pozwoliła na zwiększenie ilości pozyskiwanych plonów z takiego samego areału.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Główny Specjalista Dział SIR 774437144
Data publikacji: 4 maja 2023 Wyświetlenia: 248