Strona Główna / Sir / Innowacyjne podejście do pszczelarstwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Innowacyjne podejście do pszczelarstwa

22 czerwca 2023 15
REKLAMA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wyjazd odbył się w dniach 14-16.06.2023 r. do Pasieki Smakulskich w województwie wielkopolskim. Wizyta miała na celu promowanie dobrych praktyk i innowacji w zakresie zakładania i prowadzenia własnej pasieki, a także w zakresie innowacyjnego wykorzystania miodu i produktów pszczelich. W ramach realizacji operacji została przekazana fachowa wiedza i przedstawione zostały innowacyjne rozwiązania wspierające pszczelarzy, aby osoby początkujące i rozpoczynające przygodę z pszczołami w sposób praktyczni zapoznali się z charakterem pracy przy pasiece. W wyjeździe udział wzięło 15 osób zainteresowanych pszczelarstwem podczas warsztatów i wykładów z tematyki zakładania, prowadzenia pasieki oraz wykorzystania miodu i produktów pszczelich.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Główny Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 22 czerwca 2023 Wyświetlenia: 123