Strona Główna / Sir / Innowacyjne spojrzenie na przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Innowacyjne spojrzenie na przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

24 listopada 2023 4
REKLAMA

W dniu 21.11.2023 w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyła się konferencja pn. Innowacyjne spojrzenie na przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”.

Podczas konferencji zostały poruszone tematyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich m.in. znaczenie marketingu terytorialnego w agroturystyce oraz znaczenie krótkich łańcuchów dostaw żywności w agroturystyce. Wiejskie obszary były związane głównie z tradycyjnym rolnictwem, ale wraz z rozwojem technologii i zmianami społecznymi bardzo ważna role w gospodarstwach rolnych odgrywa szeroko pojęta turystyka wiejska. Wiejskie obszary mogą przyciągać turystów, oferując atrakcje związane z ekologią, ekoturystyką oraz agroturystyką. Gospodarstwa rolne odgrywają kluczową rolę w produkcji żywności i utrzymaniu życia na wsi. Jednak wiele z nich boryka się z wyzwaniami związanymi z niestabilnością cen produktów rolnych i zmieniającymi się warunkami rynkowymi. W takiej sytuacji dywersyfikacja dochodów staje się kluczowym elementem zabezpieczenia ekonomicznego rolników. Jednym z ciekawych i efektywnych sposobów na to jest rozwijanie turystyki wiejskiej.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 24 listopada 2023 Wyświetlenia: 37