Strona Główna / Sir / Innowacyjne zastosowanie produktów pszczelich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Innowacyjne zastosowanie produktów pszczelich

21 grudnia 2022 31
REKLAMA

W dniu 16.12.2022 r. w Łosiowie w pracowni pszczelarskiej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się warsztaty pn. „Innowacyjne zastosowanie produktów pszczelich” realizowane w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W warsztatach udział wzięło 20 osób, które przez 4 godziny uczestniczyły w zajęciach dydaktyczno-praktycznych. Pani dr Barbara Woś przeprowadziła warsztaty przybliżając uczestnikom informacje nt. właściwości wosku pszczelego i sposobów jego zastosowania oraz prozdrowotnych właściwości miodu i produktów pszczelich. Wiedza przekazywana podczas warsztatów odbywała się podczas własnoręcznego wykonywania świec, a także własnoręcznego tworzenia miodowych kompozycji z produktami pszczelimi i liofilizatami.

Celem operacji było zapoznanie uczestników z innowacyjnymi sposobami zastosowania produktów pszczelich w produkcji świec oraz ich prozdrowotnym wykorzystaniem w kuchni. Innowacyjne pszczelarstwo wymaga od pszczelarzy wielu nowych umiejętności, zarówno w zakresie prowadzenia pasieki, jak również nadania nowych kierunków produkcji i wykorzystania produktów pszczelich, dlatego tak ważne staje się uzupełnianie wiedzy na temat wykorzystywania i zastosowania wszystkich produktów pszczelich produkowanych podczas prowadzenia pasieki.

Autor treści: Ewa Semeniuk

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Główny Specjalista Dział SIR 774437144
Data publikacji: 21 grudnia 2022 Wyświetlenia: 250