Strona Główna / Sir / „MAŁE PRZETWÓRSTWO W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„MAŁE PRZETWÓRSTWO W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

14 marca 2022 15
REKLAMA

W RAMACH SIECI NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH W DNIACH 07-08 MARCA BIEŻĄCEGO ROKU W OPOLU ODBYŁO SIĘ DWUDNIOWE SZKOLENIE.

Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy w zakresie przetwórstwa najpopularniejszych wyrobów w gospodarstwie rolnym w ramach dodatkowych źródeł dochodu i zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie uprawy owoców, winorośli na winnicach a także sieciowania usług winiarskich.

W ciągu dwóch dni omówione zostały zagadnienia:

  • Prowadzenie działalności w ramach RHD, MLO
  • Dobór gatunków i odmian owoców na potrzeby przetwórstwa
  • Ochrona winorośli przed chorobami
  • Ewolucja biznesu winiarskiego

Wykłady przedstawione zostały przez pięciu prelegentów.

W pierwszym dniu omawiane były tematy:

 „Powiększenie ofert gospodarstwa o wyroby z przydomowej serowarni” – ten temat zaprezentował pan Sylwester Wańczyk – serowar, właściciel certyfikowanego ekologicznego gospodarstwa agroturystycznego WAŃCZYKÓWKA położonego w Krzeszowicach na Dolnym Śląsku. Zreferował na czym polega zasadność produkcji, przechowywania serów i napojów fermentowanych. Prelegent zapoznał grupę szkoleniową z podstawowym wyposażeniem przydomowej serowarni.

„Przetwórstwo mięsa jako alternatywa produkcji w gospodarstwie” – tą tematykę przybliżył nam pan Andrzej Szczypka, właściciel gospodarstwa rolnego SZCZYPIORKI z Tuszyna oraz RZEŹNI ROLNICZEJ SZCZYPIORKI – również z woj. dolnośląskiego. Prelegent wyjaśnił szczegółowo zagadnienia związane z działalnością w ramach RHD oraz MLO.

„Sieciowe usługi winiarskie: francuskie a polskie modele szlaków wina” wykładowcą była pani dr Daria Hołodnik z Politechniki Opolskiej. Założeniem przedstawionej tematyki było uświadamianie mieszkańcom obszarów wiejskich jak organizować wizyty w winnicach, kreować aktywności turystyczne połączone z enoturystyką. Pani dr Daria Hołodnik przedłożyła różne możliwości w budowaniu sieciowych usług winiarskich.

Uwieńczeniem pierwszego dnia szkolenia był pokaz wykonany przez Szefów Kuchni Hotelu Mercure w Opolu z wykorzystaniem produktów regionalnych, będących przedmiotem szkolenia. Na pokazie zaprezentowano żurek na maślance z Olesna oraz gołąbki z kaszanką z Górek w sosie śmietanowo – chrzanowym. Do degustacji podano również bogatą gamę serów w asyście pstrąga z Tułowic.

Drugi dzień podobnie jak pierwszy był również pełen wrażeń a podzielony był na dwa bloki tematyczne.

Część pierwszą poprowadził pan dr Janusz Mazurek a tematyka, którą zaprezentował to: „Dobre praktyki w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina”. Wykład, który wygłosił prowadzący był bardzo frapujący w odbiorze jak i sposobie przekazu zapoznając odbiorców z istotnymi czynnikami wpływającymi na ochronę winorośli przed chorobami i szkodnikami.

Część drugą przedstawiła pani dr Marta Czaplicka, a temat który zgłębiła to: „Dobór gatunków i odmian owoców w sadzie i na plantacji na potrzeby drobnego przetwórstwa w gospodarstwie”. Wykładowczyni zwróciła szczególną uwagę na poszerzenie oferty gospodarstwa o owoce oraz przetwory z własnej uprawy jako dodatkowego źródła przychodu.

 Szkolenie dedykowane było rolnikom, małym producentom serów, wędlin oraz dla właścicieli winnic.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i pozwoliło na poszerzenie wiedzy zarówno rolników jak i osób zainteresowanych poszczególnymi tematami. Zapewniono uczestnikom wspólną wymianę uwag w tych zakresach oraz możliwość konfrontacji z prelegentami.

Operacja pn.: „Małe przetwórstwo w gospodarstwie rolnym” została zrealizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Jej głównym celem było pokazanie dobrych praktyk i innowacji w zakresie produkcji wyrobów z przydomowej serowarni, przetwórstwa mięsa, przetwórstwa owoców oraz produkcji win jako dodatkowe źródła dochodu w gospodarstwach rolnych i wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 14 marca 2022 Wyświetlenia: 247