Strona Główna / Sir / Ochrona bioróżnorodności. Ogród przyjazny owadom zapylającym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Ochrona bioróżnorodności. Ogród przyjazny owadom zapylającym

19 grudnia 2022 31
REKLAMA

Zapraszamy do zapoznania się z broszurami wydanymi w ramach realizacji operacji pn. „Cykl broszur – Innowacje w winiarstwie” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest wydanie broszury oraz e-broszury z kompendium wiedzy w dziedzinie planowania nasadzeń w przydomowych ogrodach oraz terenach niezagospodarowanych rolniczo. Obecnie obserwujemy stałe zmniejszanie się bioróżnorodności, wywołujące poważne konsekwencje w świecie przyrody. Intensyfikacja rolnictwa ma w tym swój duży udział. Utrzymanie bioróżnorodności jest bardzo ważnym zadaniem współczesnego mieszkańca obszarów wiejskich.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Ochrona bioróżnorodności

Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 19 grudnia 2022 Wyświetlenia: 182