Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie

Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie

21 lutego 2022 14
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje spotkania tematyczne w ramach realizacji operacji: „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: I-II kw.

Forma realizacji operacji: spotkania tematyczne – 6

Liczba uczestników: 120 (Partnerzy zarejestrowani w bazie Partnerów SIR, potencjalni partnerzy, przedstawiciele jednostek naukowych, przedsiębiorcy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy)

Celem operacji jest powołanie zespołów tematycznych na terenie Opolszczyzny do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacji w rolnictwie, identyfikowania potrzeb i problemów wymagających nowatorskich rozwiązań, a także wskazania obszarów wymagających przeprowadzenia badań czy zagadnień, którymi mogą zajmować się w przyszłości Grupy Operacyjne EPI. Operacja zakłada ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk, podniesienie wiedzy z zakresu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem wielopodmiotowego podejścia na przykładzie grup operacyjnych EPI. Celem operacji jest również zaproszenie do współpracy osób zainteresowanych podjęciem działań w zakresie stworzenia grupy operacyjnej aplikującej o środki w ramach działania „Współpraca”.

Dodatkowych informacji udziela: Mariusz Drożdż tel. 77 44 37 142, mariusz.drozdz@oodr.pl


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 21 lutego 2022 Wyświetlenia: 268