Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Opolskie dni innowacji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Opolskie dni innowacji

7 lutego 2022 38
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Opolskie dni innowacji”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje stoiska informacyjno-promocyjne, konferencję, szkolenie z warsztatami w ramach realizacji operacji pn. Opolskie dni innowacji” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie, powiat brzeski, Łosiów

Termin realizacji operacji: 07-08.05.2022 r.

Forma realizacji operacji: stoiska informacyjno-promocyjne – 6, konferencja – 1 szkolenie z warsztatami – 1.

Liczba uczestników: konferencja – 50, szkolenie z warsztatami – 30 (rolnicy, przedsiębiorcy z terenów miejsko-wiejskich, doradcy rolniczy, przedstawiciele instytucji naukowych, przedstawiciele samorządów, organizacji branżowych związanych z rolnictwem, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane tematem)

Celem operacji jest przekazywanie informacji o idei, funkcjach i możliwościach jakie daje uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim. Zachęcanie do nawiązania współpracy z Siecią da podłoże do pozyskiwania nowych partnerów Sieci bezpośrednio zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Nastąpi zgłębienie wiedzę w zakresie wprowadzania innowacji w gospodarstwach rolnych oraz zaktywizuje uczestników do wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, przyczyni się do zgłębienia wiedzy w zakresie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego w województwie opolskim.

Dodatkowych informacji udziela:

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Główny Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 7 lutego 2022 Wyświetlenia: 520