Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Gala Opolskich Grup Operacyjnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Gala Opolskich Grup Operacyjnych

9 sierpnia 2023 7
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „ Gala Opolskich Grup Operacyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje przeprowadzenie 2-dniowej konferencji pn. „Gala Opolskich Grup Operacyjnych” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: 21-22.11.2023 r.

Forma realizacji operacji: konferencja

Grupa docelowa: Rolnicy, przedsiębiorcy z terenów miejsko-wiejskich, doradcy rolniczy, przedstawiciele instytucji naukowych, przedstawiciele samorządów, organizacji branżowych związanych z rolnictwem, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane tematem.

Celem operacji jest aktywne łączenie Partnerów Sieci SIR w celu realizacji wspólnych, mniejszych bądź większych projektów, które pozwalają na szybki transfer wiedzy z nauki do praktyki i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym. W jego efekcie powstaną rozwiązania w zakresie nowych/udoskonalonych produktów lub technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym, w tym na rzecz rozwijania produkcji w systemach jakości żywności oraz rolnictwa 4.0. Operacje skoncentrowane będą w zakresie produkcji i przetwarzania produktów rolnych i będą dotyczyć problemów/potrzeb rolnika/gospodarstwa rolnego. Utworzenie grup EPI w ramach Wsparcia przygotowawczego powinno nastąpić do końca 2026 r, aby możliwe było przystąpienie
i rozliczenie operacji z obligatoryjnego etapu Realizacji operacji.

Dodatkowych informacji udziela:

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 9 sierpnia 2023 Wyświetlenia: 42