Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu

6 kwietnia 2023 25
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje szkolenie połączone z warsztatami polowymi pn. „Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: OODR Łosiów – pole doświadczalne

Termin realizacji operacji: 13.06.2023 r.

Forma realizacji operacji: szkolenie połączone z warsztatami polowymi

Liczba uczestników: 350

Grupa docelowa: producenci rolni, specjaliści i doradcy rolniczy, naukowcy oraz przedstawiciele z branży rolniczej

Celem operacji jest transfer wiedzy w kierunku promowania praktyk w produkcji roślinnej służących ochronie środowiska i zdrowia. Szkolenie obejmie prezentacje innowacji w produkcji roślinnej zarówno w zakresie odmianowym jak i technologii ograniczających zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz promujących preparaty oparte na naturalnych komponentach. Lokalizacja wydarzenia na polu doświadczalnym Ośrodka umożliwi przedstawienie realizowanych doświadczeń i kolekcji odmian poszczególnych gatunków roślin uprawnych wraz z omówieniem ich właściwości, wymagań glebowych i klimatycznych oraz zastosowaniem nowatorskich rozwiązań.

Dodatkowych informacji udziela:

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Główny Specjalista Dział SIR 774437144
Data publikacji: 6 kwietnia 2023 Wyświetlenia: 197