Strona Główna / Sir / Sieciowanie Partnerów SIR województwa opolskiego na rzecz wielopodmiotowych inicjatyw badawczo-rozwojowych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Sieciowanie Partnerów SIR województwa opolskiego na rzecz wielopodmiotowych inicjatyw badawczo-rozwojowych

19 grudnia 2022 28
REKLAMA

13 grudnia 2022 w Pokrzywnej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję pn. „Sieciowanie Partnerów SIR województwa opolskiego na rzecz wielopodmiotowych inicjatyw badawczo-rozwojowych”.

Impreza zgromadziła 50 osób: głównie partnerów Sieci Innowacji w Rolnictwie (SIR), potencjalnych partnerów, przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców, pracowników jednostek doradztwa rolniczego oraz wszystkich zainteresowanych podjęciem starań w zakresie stworzenia grupy operacyjnej aplikującej o środki w ramach działania „Współpraca”, w tym także mieszkańców opolskich wsi, zainteresowanych rozwojem swoich gospodarstw dzięki innowacjom.

Spotkanie otworzył dr Mariusz Drożdż – broker innowacji w OODR, który poinformował o celach działania „Współpraca” oraz zasadach tworzenia Grup Operacyjnych EPI. W krótkim wystąpieniu przedstawił przykłady innowacyjnych rozwiązań z kraju i zagranicy, dzięki którym zawiązana współpraca przyczynia się do rozwoju rolnictwa. Uczestnicy konferencji mieli okazję do pogłębienia wiedzy m.in. w zakresie rolnictwa regeneratywnego. W bloku tematycznym poświęconym temu zagadnieniu, prowadzący – dr Krzysztof Gawęcki z Fundacji Terra Nostra zadał zebranym pytanie, czy jest to innowacja czy zdrowy rozsądek.

Tymczasem prof. Ewa Moliszewska z Uniwersytetu Opolskiego zaprezentowała tematykę mikroorganizmów wspomagających rolnictwo.

– Rozwijające się coraz intensywniej rolnictwo wymagało intensywnej ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami, zatem wkroczyła chemia, a to odbiło się na środowisku naturalnym – mówi prof. Moliszewska. – Dziś intensywna ochrona jest nadal wymagana, lecz widome są skutki nadmiernej chemizacji rolnictwa, zatem nowoczesne podejście do prawidłowej pielęgnacji upraw wymaga kompleksowego działania.

Podczas trzeciego wykładu prof. Tomasz Ciesielczuk z Uniwersytetu Opolskiego przedstawił tematykę innowacji wspomagających zachowanie produktywności gleb.

– Przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, żeby produkcja rolnicza była najbardziej efektywnym źródłem zaopatrzenia ludzi w towary, które posłużą do wytworzenia zdrowej żywności – mówi prof. Ciesielczuk. – Rolnictwo powinno również wytwarzać zdrowe pasze, którymi możemy karmić zwierzęta. Poza tym musimy także minimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko, m. in. poprzez zużycie kopalin służących do wytwarzania nawozów. A więc należy tak zabezpieczać glebę, aby przy zachowaniu swojej produktywności wymagała jak najmniejszej ingerencji, m. in. w postaci nawożenia.

Ostatni blok tematyczny poświęcony był zmianom, których należy spodziewać się w ramach działania „Współpraca” w ramach WPR 2023-2027. W tematykę wprowadził przybyły z CDR Brwinów Wojciech Maj.

– Konferencja była bardzo potrzebna, ponieważ poruszano tematykę wielu problemów obecnych w rolnictwie – mówi Tadeusz Wizimirski, rolnik ze Starego Lasu. – Rozwiązaniem są dla nas innowacje, a podczas tej konferencji prelegenci przybliżyli nam różne sprawy, które nas na co dzień dotykają, i które trzeba wyjaśnić. Cieszę się bardzo, że mogłem tu przyjechać i poszerzyć swoją wiedzę.

– My jako jedni z pierwszych na Opolszczyźnie skorzystaliśmy z dofinansowania na tzw. KŁŻ w ramach działania „Współpraca” – mówi Anna Górka, reprezentująca Grupę Operacyjną z Masowa „Rolnicy z okolicy”. – Ten program bardzo pomógł nam się rozwinąć i gdyby można było skorzystać z dalszego wsparcia na wprowadzanie innowacji w gospodarstwie, chętnie do programu przystąpimy.

Grudniowa konferencja została zorganizowana celem kontynuacji tematyki poruszanej podczas wiosennych spotkań tematycznych w różnych powiatach województwa opolskiego. Ich ideą było zainicjowanie powołania zespołów tematycznych na Opolszczyźnie, które podjęłyby się działań zmierzających do wdrażania innowacji w rolnictwie, identyfikowania potrzeb i problemów wymagających nowatorskich rozwiązań, a także wskazania obszarów wymagających przeprowadzenia badań czy zagadnień, którymi mogą zajmować się w przyszłości Grupy Operacyjne EPI.

Operacja została zrealizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Autor treści: Dr Mariusz Drożdż (Broker innowacji OODR)

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


dr Mariusz Drożdż Broker PZDR Opole 774575650
Data publikacji: 19 grudnia 2022 Wyświetlenia: 165