Strona Główna / Agroinfo / Spotkania tematyczne ds. innowacji w rolnictwie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Spotkania tematyczne ds. innowacji w rolnictwie

22 kwietnia 2022 31
REKLAMA

30 kwietnia 2022r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków na Działanie „Współpraca”. Pracownicy OODR w Łosiowie od dwóch lat szykują się do tego naboru przeprowadzając spotkania z rolnikami, przedsiębiorcami i naukowcami w celu wyszukania innowacji w rolnictwie i tworzenia grup operacyjnych.

W dn. 6 – 8 kwietnia 2022 odbyły się trzy spotkania tematyczne: W Kamieniu Śląskim, Opolu i budynku głównym OODR w Łosiowie. Przybyło na nie po dwudziestu potencjalnych członków grup operacyjnych tworzących Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie. Spotkania prowadził dr Mariusz Drożdż, broker innowacji w OODR w Łosiowie.

– Działanie Współpraca dotyczy wprowadzania innowacji do rolnictwa, zarówno w kwestii nowego czy też ulepszonego produktu, zmodernizowania linii technologicznej, metody organizacji czy marketingu – mówi dr Mariusz Drożdż – Grupy, które się zwiążą umowami konsorcjum będą musiały najpierw uzyskać z uczelni opinie o innowacyjności. Jest ona zaliczana do kosztów ogólnych, które są refundowane w stu procentach, podobnie jak koszty badawcze. W tym naborze z 50 na 70% refundacji podniesiono również koszty inwestycyjne, a koszty bieżące wynoszą 20%.

– Na terenie województwa opolskiego został wspaniale zrealizowany szereg wniosków inwestycyjnych – mówi Tomasz Musielak, Zastępca Dyrektora OODR w Łosiowie. – Inwestycje te doskonale sprzyjają produkcji, bo powstało już u nas 11 grup w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw. Mam nadzieję, że pojawią się również grupy, które sięgną po środki na innowacje badawcze. Kolejne spotkanie organizowane przez brokera innowacji w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego udowadnia, że zainteresowanie tym programem jest spore.

– Jako stadnina koni jesteśmy zainteresowani zarówno rozwojem puli genetycznej, którą mamy, jak i wprowadzaniem do niej innowacji – mówi Łukasz Pomykała ze Stadniny Koni Prudnik. – Jesteśmy otwarci na każde tego typu działanie.

– Ciekawe tematy – dodaje Jan Cichoń, prowadzący gospodarstwo rolne w Rozkochowie. – Musimy jeszcze pomyśleć, jakie innowacje wprowadzić.

– To trafiony pomysł w dzisiejszych czasach – mówi Krzysztof Barton, prowadzący gospodarstwo rolne we Wróblinie. – Otrzymaliśmy dziś dużą dawkę informacji.

– Na takich szkoleniach powinni znajdować się naukowcy i praktycy oraz podmioty, które chcą skorzystać z projektów, dlatego, że razem musimy ten projekt stworzyć – mówi dr Daria Hołodnik z Politechniki Opolskiej. – My jesteśmy od tego, żeby dobrze naukowo udowodnić innowację i przyporządkować ją do danej dyscypliny wiedzy oraz ukorzenić, dać podstawy do tego, żeby ta innowacyjność miała naukowy wymiar.

– Zastanawiamy się nad tym, ale jednym z problemów jest czas – mówi Michał Gadziński, prowadzący gospodarstwo rolne w Chróścinie. – Mamy trochę mało czasu na dogranie pewnych szczegółów. Ale jeśli zdążymy, to spróbujemy skorzystać.

– Uniwersytet Opolski mając świadomość trzeciej misji uniwersytetu. A więc transferu wiedzy i technologii oraz łączenia świata nauki i biznesu, które mają również wpisywać się w praktyczność nie tylko badań podstawowych, ale również eksperymentalnych również rozważa możliwość bycia jednym z członków tego typu grup – dodaje dr inż. Iwona Pisz, dyr. Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii na Uniwersytecie Opolskim. – Mam nadzieję, że uda nam się sięgnąć po środki, które pozwolą na wypracowanie innowacji

W trakcie spotkań dołączał online dr Aleksander Bomberski, Krajowy Broker Innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, który udzielał odpowiedzi na pytania w kwestii zmian w najnowszym rozporządzeniu nt. „Działania Współpraca”.

– Ostatnie nabory przeprowadzone w ramach PROW-u przez ARiMR pokazały, że województwo opolskie ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o struktury wielopodmiotowe – mówi dr Bomberski. – Chodzi o takie struktury, w których rolnicy, przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej z Opolszczyzny oraz sąsiednich województw są żywo zainteresowania uzyskania dofinansowania w ramach Działania „Współpraca” czy tworzenia grup producenckich, konsorcjum czy spółdzielni na rzecz innowacji w rolnictwie lub wprowadzania na rynek nowych produktów rolnych.

Spotkania miały również na celu zainicjowanie powołania zespołów tematycznych na terenie Opolszczyzny do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacji w rolnictwie w ramach programów badawczo-rozwojowych przez Grupy Operacyjne EPI. Operacja zakłada ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk, podniesienie wiedzy z zakresu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. Działanie „Współpraca” realizowane w ramach PROW-u 2014-2020 dotyczy wprowadzania różnych innowacji do praktyki. Ma to służyć przede wszystkim podniesieniu dochodowości tych gospodarstw. Mogą one liczyć maksymalnie na 6 mln zł refundacji kosztów ogólnych, badawczych i inwestycyjnych. Mogą je przeznaczyć na wynagrodzenia dla osób koordynujących projekt i pracowników naukowych, ale przede wszystkim dokonać inwestycji w sprzęt czy infrastrukturę budowlaną, która będzie niezbędna do osiągnięcia zakładanych celów operacji.
Nabór na te projekty będzie trwał do 15 czerwca 2022 roku, a siedem miesięcy później ARiMR opublikuje listę rankingową projektów grup operacyjnych. Ministerstwo Rolnictwa planuje zwiększenie alokacji środków na to działanie o 30 mln Euro na okres przejściowy PROW 2014-2020 oraz WPR 2021-2027. Ostatni wniosek o płatność musi wpłynąć do siedziby ARiMR przed 31 grudnia 2024 r.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


dr Mariusz Drożdż Broker PZDR Opole 774575650
Data publikacji: 22 kwietnia 2022 Wyświetlenia: 783