Strona Główna / Agroinfo / Gospodarstwo edukacyjne – szkolenie pedagogiczne

Gospodarstwo edukacyjne – szkolenie pedagogiczne

19 stycznia 2023 24
REKLAMA

W terminie od 23 stycznia do 24 lutego 2023 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przeprowadzi szkolenie pedagogiczne w ramach projektu pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Pełen cykl szkoleniowy obejmuje pięć spotkań (jeden raz w tygodniu) w formie online.

Szkolenie jest skierowane do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także do osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne umiejętności pracy z dziećmi i nauczycielami, do wykorzystania w codziennej działalności gospodarstwa edukacyjnego.

Świadczenie usług edukacyjnych może stanowić wartościową specjalizację oferty obiektu, jednocześnie wspierającą zachowanie jego wiejskiego charakteru. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, przy czym prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu, szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej.

Aby zarejestrować się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać go i odesłać (skan lub zdjęcie) na adres: aleksandra.hapka@kpodr.pl lub pocztą tradycyjną na adres organizatora:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Minikowo 1, 89-122 Minikowo.

Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia do godz. 15:00.

Plakat A3

Uczestnictwo w szkoleniu jest warunkowane kolejnością wpływu zgłoszeń do organizatora.
Informacja o zakwalifikowaniu na listę uczestników zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie.

Niniejsze spotkanie będzie czwartym z serii szkoleń poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanych do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym oraz w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Aleksandra Hapka, tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Link do strony projektu: https://www.kpodr.pl/gospodarstwo-edukacyjne-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich/

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Gospodarstwo Edukacyjne – Szkolenie Pedagogiczne

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Autor treści: Aleksandra Hapka (KPODR)


Pliki do pobrania
Program spotkania Formularz zgłoszeniowy Harmonogram szkoleń

Ewa Semeniuk Główny Specjalista Dział SIR 774437145
Data publikacji: 19 stycznia 2023 Wyświetlenia: 254