Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Innowacyjne podejście do pszczelarstwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Innowacyjne podejście do pszczelarstwa

7 kwietnia 2023 26
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022 – 2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022 – 2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo wielkopolskie

Termin realizacji operacji: 14 – 16.06.2023 r.

Forma realizacji operacji: wyjazd studyjny

Liczba uczestników: 15

Grupa docelowa: pszczelarze, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się prowadzeniem pasiek o różnej skali produkcji z terenu województwa opolskiego, osoby zainteresowane tematyką, członkowie kół pszczelarskich, doradcy rolni

Celem operacji jest promowanie dobrych praktyk i innowacji w zakresie zakładania i prowadzenia własnej pasieki a także w zakresie innowacyjnego wykorzystania miodu i produktów pszczelich. W ramach realizacji operacji zostanie przekazana fachowa wiedza i przedstawione zostaną innowacyjne rozwiązania wspierające pszczelarzy, aby osoby początkujące i rozpoczynające przygodę z pszczołami w sposób praktyczni zapoznali się z charakterem pracy przy pasiece.

Dodatkowych informacji udziela:

Ewelina Stalska, tel. 77 44 37 154, ewelina.stalska@oodr.pl

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


mgr inż. Ewelina Stalska

Były pracownik

Data publikacji: 7 kwietnia 2023 Wyświetlenia: 238