Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Innowacyjne zastosowanie produktów pszczelich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Innowacyjne zastosowanie produktów pszczelich

29 listopada 2022 31
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacyjne zastosowanie produktów pszczelich”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje przeprowadzenie warsztatów, w ramach realizacji operacji pn.: „Innowacyjne zastosowanie produktów pszczelich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie

Termin realizacji operacji: 16.12.2022 r.

Forma realizacji operacji: warsztaty

Liczba uczestników: 20 osób

Grupa docelowa: pszczelarze, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się prowadzeniem pasiek o różnej skali produkcji z terenu województwa opolskiego, osoby zainteresowane tematyką, członkowie kół pszczelarskich, doradcy rolni.

Celem operacji jest zapoznanie w sposób praktyczny uczestników warsztatów z innowacyjnymi sposobami zastosowania produktów pszczelich w produkcji świec oraz ich prozdrowotnym wykorzystaniem w kuchni. Innowacyjne pszczelarstwo wymaga od pszczelarzy wielu nowych umiejętności, zarówno w zakresie prowadzenia pasieki, jak również nadania nowych kierunków produkcji i wykorzystania produktów pszczelich.

Dodatkowych informacji udziela:

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Główny Specjalista Dział SIR 774437144
Data publikacji: 29 listopada 2022 Wyświetlenia: 251