Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Przedsiębiorczość na terenach wiejskich – innowacyjne wykorzystanie potencjału gospodarstw rolnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Przedsiębiorczość na terenach wiejskich – innowacyjne wykorzystanie potencjału gospodarstw rolnych

22 czerwca 2024 3
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2024-2025 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich – innowacyjne wykorzystanie potencjału gospodarstw rolnych”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. Przedsiębiorczość na terenach wiejskich – innowacyjne wykorzystanie potencjału gospodarstw rolnych” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2024-2025 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo dolnośląskie.

Termin realizacji operacji: II-III kw. 2024 r.

Forma realizacji operacji: wyjazd studyjny.

Liczba uczestników: 30.

Grupa docelowa: właściciele zagród edukacyjnych w woj. opolskim, rolnicy,  mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele podmiotów świadczących usługi doradcze, inne osoby zainteresowanie tematem.

Celem operacji jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat możliwości rozpoczęcia działalności edukacyjnej na bazie zasobów swojego gospodarstwa rolnego. Zagrody edukacyjne to miejsca, gdzie uczestnicy mogą zdobywać wiedzę na temat rolnictwa, przyrody, ekologii oraz życia na wsi.

Dodatkowych informacji udziela:

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Główny Specjalista Dział SIR 774437144
Data publikacji: 22 czerwca 2024 Wyświetlenia: 6